Su Kalitesi Laboratuvar Hizmetleri

14 milyonu aşan nüfusu ile günlük ortalama 3 milyon m3 su tüketiminin gerçekleştiği İstanbul’da musluklardan akan suyun daima kaliteli, temiz, içilebilir ve sağlıklı olması gerekmektedir.

İçme Suyu arıtma tesislerinde içilebilir özelliğine kavuşan suyun musluklardan aynı kalitede akmasını temin için gerekli altyapı çalışmalarının yanısıra suyun kalitesini izlemek üzere uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlarda, standartlara uygun analizler yapılarak sürekli denetlenmesi gerekmektedir.

Musluklardan akan suyun kalitesinin izlenmesinin yanında;  hamsu kaynaklarındaki su kalitesinin ve sanayi tesislerinin ürettiği atık suların takibinin yapılması, İstanbul Sahillerinin ve derelerinin su kalitesinin mikrobiyolojik açıdan izlenmesi gerekmektedir.

Bu sebeple kurulmuş olan İSKİ Laboratuvarları 7 gün 24 saat prensibiyle en kapsamlı analizlerin yapıldığı yeni teknolojilerin takip edildiği, ehliyetli personelle yönetilen ülkemizin en iyi laboratuvarlarından birisidir.

İçme Suyu, atık su ve kimya laboratuvarlarını kapsayan İSKİ’nin laboratuvar ünitesinde; GC-MS/MS (Gaz Kromatografi Kütle Spektrometresi), GC (Gaz Kromatografi Cihazı), TOC (Toplam Organik Karbon Cihazı), IC (İyon  Kromatografi Cihazı), ICP-MS ve HPLC (Yüksek Performanslı Likit Kromotografi) ,LC-MS-MS gibi ileri teknolojik cihazlar kullanılmakta, bu sayede ağır metallerden toksinlere, mikrobiyolojik analizlerden suyun tadına, kokusuna ve kirletici parametrelere kadar birçok analiz yapılabilmektedir.

Sahip olduğu teknolojilerle Türkiye’nin en iyi laboratuvarlarından biri olan İSKİ’nin yeni laboratuvar ünitesinde; şehre verilen içme suyu her gün 200-250 farklı noktadan numuneler alınmak suretiyle analiz edilmektedir. Ayrıca içme suyu arıtma tesislerimizin bütün kademelerinden düzenli olarak numune alınarak tesislerimize sürekli veri akışı sağlanmaktadır. Atık Su laboratuvarlarında ise; atık su arıtma tesislerinin çıkış suları, evsel ve endüstriyel nitelikli atık sular ile dere ve göllerden alınan numuneler analiz edilmekte, alınan numunelerde gerekli şartları sağlamayan tesislere yaptırımlar uygulanması için resmi işlemler başlatılmaktadır.  

Kimya ve bakteriyoloji laboratuvarında ise anyon ve katyon analizleri dahil olmak üzere her türlü mikrobiyolojik analizler ile sulardaki koku ve tat testleri yapılabilmektedir.

Yılda yaklaşık 75 bin numunede 160 farklı parametrede 553 bin analizin yapıldığı İSKİ’nin laboratuvar ünitesi kalitesiyle uluslararası alanda akredite olmuş bir laboratuvar olma özelliği taşıyor. Sahip olduğu tam otomasyon sistemi ile 7 gün 24 saat analiz yapabilen İSKİ’nin laboratuvar ünitesi Avrupa Akreditasyon Birliği’ne (EA) üye olan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edildi.

Laboratuvar  ünitesinde tüm ekipmanlar uluslararası standartlarda seçildi. Bu sayede hem uluslararası standartlarda bir çalışma ortamı oluşturuldu hem de her türlü gaz ve yangın risklerine karşı teknolojik tedbirler alındı.

3 katta toplam 3400 m2 kapalı alanda 12’si mühendis, 20’ü kimyager ve biyolog olmak üzere 109 personeliyle faaliyetlerini sürdüren yeni laboratuvar ünitesi “17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standardını sağlayan bir kalite sistemi ile yönetiliyor.
 

İSKİ Laboratuvarları 7 gün 24 saat prensibiyle en kapsamlı analizlerin yapıldığı yeni teknolojilerin takip edildiği, ehliyetli personelle yönetilen ülkemizin en iyi laboratuvarlarından birisidir.

Laboratuvarlarımız yaklaşık 3400 m2 kapalı alana sahiptir. Temiz su, Mikrobiyoloji, ve Atık Su Laboratuvarları olmak üzere 3 laboratuvar, 4 depo, 2 arşiv, 2 numune kabul, idari ve işçi personel odalarından oluşan İSKİ Laboratuvar Ünitesi’nde konusunda ehliyetli toplam 109 personel görev yapmaktadır.
 


TEMİZ SU KISMI

Temiz Su Laboratuvarı’nda su numunelerinden, abonelerin musluklarından, içme suyu arıtma tesislerinden, köy içme sularından, vakıf sularından, sanayi sularından, İSKİ depolarından, okul ve hastanelerden, kritik noktalardan ve deniz suyundan numune alınmakta ve  suyun kalitesi incelenmektedir. Şehir şebeke suyuna ait “Su Kalite Raporları” her ay düzenli olarak yayınlanmaktadır.

SU KALİTE RAPORLARI


ATIK SU KISMI

Atık Su Laboratuvarı’nda ise  evsel ve endüstriyel atık sular,  atık su arıtma tesislerinin giriş ve çıkış sular ile dere ve göl numuneleri analiz edilmekte, numuneler Çevre ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" ve "İSKİ Atık Su Kanala Deşarj Yönetmeliği" çerçevesinde değerlendirmektedir. Yapılan analizlerde  gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen tesis yada tesislerle ilgili yetkili birimlerce uyarı, para cezası, kapatma ve faaliyetten men gibi uygulamalar yaptırılarak çevreye olan zararlı etkiler önlenmektedir.

Avrupa Akreditasyon Birliği’ne (EA) üye olan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 2007 yılında akredite edilmiş ve “17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Yeterliği İçin Genel Şartlar” standardını sağlayan bir kalite sistemi ile yönetilen İSKİ Laboratuvarları, her türlü gaz ve yangın risklerine karşı gerekli teknolojik tedbirlerle donatılmış, uluslararası standartlarda hizmet veren Türkiye’nin önde gelen laboratuvarından birisidir.