İSKİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ŞEMASI
x GENEL KURUL (BüyükşehirBelediyesi Meclis Üyeleri) x DENETÇİLER x Melih TELCİ x Salih ÜNAL x Başkan Vekili: Raif MERMUTLU, Genel Müdür x GENEL MÜDÜR Raif MERMUTLU x Teftiş Kurulu Başkanı  Meral OLGUN x I. Hukuk Müşaviri  Av. Nuhan GÖKTÜRK x İç Denetim Birimi Başkanı İbrahim DÜZOĞLU x Özel Kalem Müdürü Umut Mete SOYDAN x Genel MüdürYardımcısı    Suat YILDIZ x İnsan Kaynakları ve EğitimDairesi Başkanı Neşe ÖZGÜN x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. İnsan KaynaklarıŞube Müdürü Kurtuluş GEMİCİOĞLU x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Eğitim ŞubeMüdürü (G) Özlem KARACA x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Yazı İşleri ve Arşiv ŞubeMüdürü (G) Ahmet KAHRİMAN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. İş Sağlığı ve GüvenliğiŞube Müdürü Mehmet Fatih KAYRA x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Mali Hizmetler DairesiBaşkanı  Sadık KARABIYIK x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Bütçe ve İç Kontrol ŞubeMüdürü (V) Kamile ÖZYURT x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Banka ve FinansmanŞube Müdürü Hikmet YENİ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Muhasebe ŞubeMüdürü (V)   Yusuf ÇAKMAK  x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Ticaret İşleri DairesiBaşkanı Abdullah YÜCEL x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Satınalma ŞubeMüdürü Osman ADIYAMAN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Taşıtlar ŞubeMüdürü Dursun KARCI x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Stok ve Atık Yönetimi ŞubeMüdürü (V) Müslüm YANIK x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Kültür ve Sosyal İşler ŞubeMüdürü Aysel ÇIRPAN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Destek Hizmetleri DairesiBaşkanı Murat YILDIZ x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Tesisler Bakım ve OnarımŞube Müdürü  Erdem USLU x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Avrupa Koruma ve GüvenlikŞube Müdürü Tayfun OKTAY x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Asya Koruma ve GüvenlikŞube Müdürü (V) Müslüm KÖYLÜ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Risk Yönetimi ve Acil MüdahaleŞube Müdürü (V) Hüseyin ÖZKAN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Genel MüdürYardımcısı    Selami TAŞER x Su İnşaat DairesiBaşkanı Secaattin VARER x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Su Proje ŞubeMüdürü Mustafa UYGUN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Avrupa Su İnşaatŞube Müdürü Adem ÇAPUR x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Asya Su İnşaat ŞubeMüdürü (V) Kamil ÖZÇELİK x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Atık Su İnşaat DairesiBaşkanı Mahmut KAHRAMAN x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Kanal Proje ŞubeMüdürü Kamber KILIÇASLAN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Avrupa Atık Su İnşaatŞube Müdürü  Mehmet Kadri FEYAT x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Asya Atık Su İnşaatŞube Müdürü Abdulkadir CihadECEVİT x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaatŞube Müdürü (V)   Kamil ÇAKMAK x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Strateji Geliştirme DairesiBaşkanı (G) Prof. Dr. Tuğba ÖLMEZHANCI x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Stratejik Yönetim ŞubeMüdürü (V) Yadigar GÜRKANLI x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Araştırma ve Geliştirme ŞubeMüdürü (V) Müşerref EPSİLELİ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Kurumsal Gelişim ŞubeMüdürü (V) Emre YILDIZ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Dış İlişkiler Şube Müdürü(V)    Necla AKÇA x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Planlama ve Yatırım DairesiBaşkanı Halit ALPHAN x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Planlama ŞubeMüdürü (V) Nazife YAŞAR x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Üstyapı ve Tesisler ProjeŞube Müdürü  Yasemin TAŞCI x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Keşif ve ŞartnamelerŞube Müdürü Orhan UğurMÜFTÜOĞLU x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Yapım İşleri İhale ŞubeMüdürü Murat GÖRGEÇ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Kesin Hesap ŞubeMüdürü (V) Yener KAYA x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Vakıf Sular ŞubeMüdürü (V) Karsu HATİPOĞLU x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link.Remove link. YÖNETİM KURULU x Remove vertex.Remove vertex.Remove link.Remove link.Remove link.Remove vertex.Remove vertex.Remove link.Remove vertex.Remove vertex.Remove link.Remove vertex.Remove vertex.Remove link.Remove vertex.Remove vertex.Remove link.Remove vertex.Remove vertex.Remove link.Remove vertex.Remove vertex.Remove link.Remove link.Remove link. Üye: Prof. Dr. Bekir Sami KOCAZEYBEK x Üye: Selami TAŞER x Üye: Dr. Şafak BAŞA (V) x Üye: Bülent SOLMAZ (V) x Başkan: Ekrem İMAMOĞLU, İBB Başkanı x Remove link. Kurumsal İletişim ŞubeMüdürü (V) Raci KARACA x Zabıt ve Kararlar ŞubeMüdürü İzzet ÖZTÜRK x Remove vertex.Remove vertex.Remove link.Remove link. Genel MüdürYardımcısı Bülent SOLMAZ x Elektrik Makine ve Malzemeİkmal Dairesi Başkanı İbrahim Feyzi ÜNAL x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Enerji Yönetimi ŞubeMüdürü  Osman Tamer SÖNMEZ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Avrupa Terfi MerkezleriŞube Müdürü Dilaver ŞAHİN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Asya Terfi MerkezleriŞube Müdürü Ahmet YILMAZ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Terkos İşletmeleri ŞubeMüdürü (V) Melih GÜRSOY x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Yeşilçay ve Melen İşletmeleriŞube Müdürü Yakup KAPLAN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Su İsale ve Dağıtım DairesiBaşkanı Halil İbrahimTİRYAKİOĞLU x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Avrupa Su İsaleŞube Müdürü Celal KÖSE x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Asya Su İsale ŞubeMüdürü Mustafa ÖZDEMİR x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Yeraltı Suları ve Göletler ŞubeMüdürü Hüseyin AĞDOĞAN (V) x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Su ve Atıksu TeknolojileriDairesi Başkanı (V) İsmail AYDIN x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Su Kumanda ve KatodikKoruma Şube Müdürü (V) Hüseyin AĞRİ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Avrupa Su Kayıpları ve BasınçYönetimi Şube Müdürü Erdem KARABİNA x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Asya Su Kayıpları ve BasınçYönetimi Şube Müdürü (V) Samet KIRAN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Akıllı Şebekeler ŞubeMüdürü (V) Hülya UYGUN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Su Arıtma DairesiBaşkanı   Zeki GÜNGÖR x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Kağıthane Su ArıtmaŞube Müdürü Emel TÜFEKÇİ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. İkitelli Su Arıtma ŞubeMüdürü (V) Ömer TURAŞLI x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Büyükçekmece Su ArıtmaŞube Müdürü Mustafa KÖSE x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Ömerli Su Arıtma ŞubeMüdürü (V) Osman FINDIK x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Cumhuriyet Su Arıtma ŞubeMüdürü (V) Ali Halil ÖZEL x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Temiz Su LaboratuvarŞube Müdürü Yasemin ÖZGÜL x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Atıksu Arıtma DairesiBaşkanı Celil ASLAN x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Avrupa 1. Bölge Atık Su ArıtmaŞube Müdürü (V) Serhat KUŞ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Avrupa 2. Bölge Atık Su ArıtmaŞube Müdürü Uğur ÖRÜN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Asya Atık Su ArıtmaŞube Müdürü Abdülkerim UZUNTEPE x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Atık Su Laboratuvar ŞubeMüdürü (V) Güler TEKİN ÖZTÜRK x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Avrupa Atık Su KontrolŞube Müdürü İmdat DEMİR x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Asya Atık Su Kontrol ŞubeMüdürü (V) Hasan ONUR x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Genel MüdürYardımcısı  Dr. Şafak BAŞA x Bilgi İşlem DairesiBaşkanı Tayfun İŞBİLEN x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Bilgi Teknolojileri ŞubeMüdürü (V) Dr. Nafiz ÜNLÜ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Yazılım ŞubeMüdürü (V) Şükran YÜKSEL x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Elektronik ve Haberleşme ŞubeMüdürü (V) Mustafa ÇİFTÇİ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Coğrafi Bilgi Sistemleri ŞubeMüdürü  Ayşegül TORAMAN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Avrupa 1. Bölge Abone İşleriDairesi Başkanı Secaattin GÜÇLÜ x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. BayrampaşaŞube Müdürü Mehmet GÖKSU x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Arnavutköy ŞubeMüdürü (V) Burhan ÇİTAK x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Beşiktaş ŞubeMüdürü (V) Cihan DANIŞMAZ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Beyoğlu ŞubeMüdürü (V) Mustafa MuharremTERZİ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Esenler ŞubeMüdürü (V) İbrahim YILDIZ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Kağıthane ŞubeMüdürü (V) Ufuk YILMAZ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Eyüp Sultan ŞubeMüdürü (V) Kenan YILMAZ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Fatih ŞubeMüdürü Kerem ÇELİK x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. GaziosmanpaşaŞube Müdürü Tayyar AKDAĞ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Sultangazi ŞubeMüdürü Kıvanç ÇİFTÇİ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Avrupa 2. Bölge Abone İşleriDairesi Başkanı Vahit DOĞAN x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Abone İşleri KoordinasyonŞube Müdürü (V) Berkay ÖTÜMLÜ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Avcılar ŞubeMüdürü  Semih ŞEN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Bağcılar ŞubeMüdürü Mesut KAYHAN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Bahçelievler ŞubeMüdürü Gülay ÖZVATAN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Bakırköy ŞubeMüdürü Özgür DOĞAN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Başakşehir ŞubeMüdürü    Fatih AĞCABAL x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. BüyükçekmeceŞube Müdürü İbrahim Engin YÜCEL x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Çatalca ŞubeMüdürü  Berat ERKUŞ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Esenyurt ŞubeMüdürü  Halil İbrahim ÇAL x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Güngören ŞubeMüdürü (V) Aysun TURAN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Küçükçekmece ŞubeMüdürü  (V) Melih DENGİ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Silivri ŞubeMüdürü (V) Hayrettin EREN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Asya Abone İşleri DairesiBaşkanı (V) Mehmet Zeki BAL x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Beykoz ŞubeMüdürü Oğuz KAYA x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Kadıköy ŞubeMüdürü Mehmet BEKAR x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Kartal ŞubeMüdürü Gökhan ELİDOLU x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Pendik ŞubeMüdürü İsmail GÜZELKOKAR x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. SancaktepeŞube Müdürü Birol BAŞAR x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Sultanbeyli ŞubeMüdürü (V) Gökhan SEMİZOĞLU x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Şile ŞubeMüdürü Sedat DEĞİRMENCİ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Tuzla ŞubeMüdürü (V) Onur GÜMÜŞ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Ümraniye ŞubeMüdürü Battal KAMİLOĞLU x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Üsküdar ŞubeMüdürü  Mustafa ÖZKUL x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Genel MüdürYardımcısı  Begüm ÇELİKDELEN x Kanalizasyon DairesiBaşkanı İsa YILMAZ x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Avrupa 1. Bölge Kanal İşletmeŞube Müdürü Mahmut AKGÜN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Avrupa 2. Bölge Kanal İşletmeŞube Müdürü Mehmet BAĞCI x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Asya Kanal İşletme ŞubeMüdürü (V) Serkan ÇOBAN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Çevre Koruma ve KontrolDairesi Başkanı Adem ŞANLISOY x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Avrupa Havza KorumaŞube Müdürü Çiçek YILDIRIM x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Asya Havza KorumaŞube Müdürü  Taylan YILDIRIM x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Melen Havza KorumaŞube Müdürü (V) Berat Murat KONUŞLU x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Emlak ve İstimlak DairesiBaşkanı Sadık ÇAKIR x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Emlak ŞubeMüdürü Ali Uğur BULUT x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. KamulaştırmaŞube Müdürü Mehmet KUTLU x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Harita ŞubeMüdürü Salih EROĞLU x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link.