İSKİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ŞEMASI
GENEL KURUL (BüyükşehirBelediye Meclis Üyeleri) x YÖNETİM KURULU x Remove link. x Remove link. DENETÇİLER x Remove vertex.Remove link. Üye: --- x Üye: Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK, İTÜ Öğretim Üyesi x Üye: --- x Remove link. Celal Turgut AYDEMİR x Fettah SEÇER x Üye: Selami TAŞER, Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı x I. Hukuk Müşaviri Av. Mehmet KAPLAN x İç Denetim Birimi Başkanı İbrahim DÜZOĞLU x Basın Yayın ve Halklaİlişkiler Şube Müdürü(V) Ayten BOSTANCI x Zabıt ve Kararlar ŞubeMüdürü İzzet ÖZTÜRK x Remove link.Remove link.Remove link.Remove link.Remove link. Başkan: EKREM İMAMOĞLU, İBB Başkanı x Başkan Vekili: Raif MERMUTLU, Genel Müdür x Remove vertex.Remove vertex.Remove link.Remove link.Remove link.Remove link. Özel Kalem Müdürü Umut Mete SOYDAN x Remove link.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. GENEL MÜDÜR Raif MERMUTLU x Remove link.Remove link. Teftiş Kurulu Başkanı  Meral OLGUN x Genel MüdürYardımcısı    Selami TAŞER x Su İnşaat DairesiBaşkanı Secaattin VARER x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Su Proje ŞubeMüdürü Mustafa UYGUN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Avrupa Su İnşaatŞube Müdürü Erkan AKGÜL x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Asya Su İnşaat ŞubeMüdürü  Adem ÇAPUR x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Atık Su İnşaat DairesiBaşkanı Mahmut KAHRAMAN x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Kanal Proje ŞubeMüdürü Kamber KILIÇASLAN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link.Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Asya Atık Su İnşaatŞube Müdürü Abdulkadir Cihad ECEVİT x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaatŞube Müdürü Hasan Esat GÜNEY x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Planlama ve Yatırım DairesiBaşkanı Halit ALPHAN x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Planlama ŞubeMüdürü (V) Nazife YAŞAR x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Üstyapı ve Tesisler ProjeŞube Müdürü  Yasemin TAŞCI x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Keşif ve ŞartnamelerŞube Müdürü Orhan Uğur MÜFTÜOĞLU x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Yapım İşleri İhale ŞubeMüdürü Murat GÖRGEÇ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Kesin Hesap ŞubeMüdürü (V) Yener KAYA x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Vakıfsu ŞubeMüdürü (V) Karsu HATİPOĞLU x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Genel MüdürYardımcısı  Begüm ÇELİKDELEN x Kanalizasyon DairesiBaşkanı İsa YILMAZ x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Avrupa 1. Bölge Kanal İşletmeŞube Müdürü Mahmut AKGÜN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Avrupa 2. Bölge Kanal İşletmeŞube Müdürü Mehmet BAĞCI x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Asya Kanal İşletmeŞube Müdürü Gökhan ELİDOLU x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Çevre Koruma ve KontrolDairesi Başkanı Adem ŞANLISOY x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Avrupa Havza KorumaŞube Müdürü Çiçek YILDIRIM x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Asya Havza KorumaŞube Müdürü  Taylan YILDIRIM x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Melen Havza KorumaŞube Müdürü (V) Berat Murat KONUŞLU x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Emlak ve İstimlak DairesiBaşkanı Sadık ÇAKIR x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Emlak ŞubeMüdürü Ali Uğur BULUT x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. KamulaştırmaŞube Müdürü Mehmet KUTLU x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Harita ŞubeMüdürü Salih EROĞLU x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Avrupa Atık Su İnşaatŞube Müdürü  Mehmet Kadri FEYAT x Genel MüdürYardımcısı   Dr. Şafak BAŞA x İnsan Kaynakları ve EğitimDairesi Başkanı (V) Meral OLGUN x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. İnsan KaynaklarıŞube Müdürü Kurtuluş GEMİCİOĞLU x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Eğitim ŞubeMüdürü (G) Özlem KARACA x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Yazı İşleri ve Arşiv ŞubeMüdürü (G) Ahmet KAHRİMAN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. İş Sağlığı ve GüvenliğiŞube Müdürü Mehmet Fatih KAYRA x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Mali Hizmetler DairesiBaşkanı  Sadık KARABIYIK x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Muhasebe ŞubeMüdürü (V)  Yusuf ÇAKMAK  x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Bütçe ve İç Kontrol ŞubeMüdürü Nilüfer ŞEN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Tahsilat ŞubeMüdürü Hikmet YENİ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Ticaret İşleri DairesiBaşkanı Abdullah YÜCEL x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Satınalma ŞubeMüdürü Osman ADIYAMAN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Taşıtlar ŞubeMüdürü Dursun KARCI x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Ambarlar ŞubeMüdürü (V) Müslüm YANIK x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Destek Hizmetleri DairesiBaşkanı Murat YILDIZ x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Avrupa Koruma ve GüvenlikŞube Müdürü (V) Ali KULAKSIZ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Asya Koruma ve GüvenlikŞube Müdürü (V) Müslüm KÖYLÜ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Tesisler Bakım ve OnarımŞube Müdürü  Erdem USLU x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Sosyal ve İdari İşler ŞubeMüdürü Aysel ÇIRPAN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Sivil SavunmaUzmanı  Hüseyin ÖZKAN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Strateji Geliştirme DairesiBaşkanı (G) Prof. Dr. Tuğba ÖLMEZHANCI x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Strateji Geliştirme ŞubeMüdürü (V) Yadigar GÜRKANLI x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Dış İlişkiler Şube Müdürü(G)    Emre YILDIZ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Araştırma ve Geliştirme ŞubeMüdürü (V) Müşerref EPSİLELİ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Kurumsal Gelişim ŞubeMüdürü (V) Emre YILDIZ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Genel MüdürYardımcısı Bülent SOLMAZ x Avrupa Su İsale ve DağıtımDairesi Başkanı İbrahim Feyzi ÜNAL x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Avrupa Terfi MerkeziŞube Müdürü Dilaver ŞAHİN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Avrupa Su İsaleŞube Müdürü Celal KÖSE x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Terkos İşletmeleri ŞubeMüdürü İsmail AYDIN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Su Kumanda ve KatodikKoruma Şube Müdürü (V) Hüseyin AĞRİ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Enerji Yönetimi ŞubeMüdürü  Osman Tamer SÖNMEZ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Avrupa Su Kayıpları ve BasınçYönetimi Şube Müdürü Erdem KARABİNA x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Asya Su İsale ve DağıtımDairesi Başkanı Halil İbrahim TİRYAKİOĞLU x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Asya Terfi MerkeziŞube Müdürü Ahmet YILMAZ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Asya Su İsale ŞubeMüdürü Mustafa ÖZDEMİR x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Yeşilçay ve Melen İşletmeleriŞube Müdürü Yakup KAPLAN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Asya Su Kayıpları ve BasınçYönetimi Şube Müdürü (G) Samet KIRAN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Su Arıtma DairesiBaşkanı   Zeki GÜNGÖR x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Kağıthane Su ArıtmaŞube Müdürü Emel TÜFEKÇİ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. İkitelli Su Arıtma ŞubeMüdürü (V) Ömer TURAŞLI x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Büyükçekmece Su ArıtmaŞube Müdürü Mustafa KÖSE x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Ömerli Su Arıtma ŞubeMüdürü (V) Osman FINDIK x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Cumhuriyet Su Arıtma ŞubeMüdürü (V) Ali Halil ÖZEL x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Temiz Su LaboratuvarŞube Müdürü Yasemin ÖZGÜL x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Atık Su Arıtma DairesiBaşkanı Celil ASLAN x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Avrupa 1. Bölge Atık Su ArıtmaŞube Müdürü (V) Serhat KUŞ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Avrupa 2. Bölge Atık Su ArıtmaŞube Müdürü Uğur ÖRÜN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Asya Atık Su ArıtmaŞube Müdürü Abdülkerim UZUNTEPE x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Atık Su Laboratuvar ŞubeMüdürü (V) Güler TEKİN ÖZTÜRK x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Avrupa Atık Su KontrolŞube Müdürü İmdat DEMİR x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Asya Atık Su Kontrol ŞubeMüdürü (V) Hasan ONUR x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Genel MüdürYardımcısı Cafer SEZGİN x Avrupa 1. Bölge Abone İşleriDairesi Başkanı Secaattin GÜÇLÜ x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. BayrampaşaŞube Müdürü Mehmet GÖKSU x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Arnavutköy ŞubeMüdürü (V) Burhan ÇİTAK x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Beşiktaş ŞubeMüdürü (V) Emrah ARSLAN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Beyoğlu ŞubeMüdürü Faruk BEKTAŞOĞLU x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Esenler ŞubeMüdürü (V) İbrahim YILDIZ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Kağıthane ŞubeMüdürü (G) Ufuk YILMAZ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Eyüp Sultan ŞubeMüdürü (V) Kenan YILMAZ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Fatih ŞubeMüdürü Kerem ÇELİK x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. GaziosmanpaşaŞube Müdürü Tayyar AKDAĞ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Sultangazi ŞubeMüdürü Kıvanç ÇİFTÇİ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Avrupa 2. Bölge Abone İşleriDairesi Başkanı Vahit DOĞAN x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Abone İşleri KoordinasyonŞube Müdürü (V) Berkay ÖTÜMLÜ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Avcılar ŞubeMüdürü  Semih ŞEN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Bağcılar ŞubeMüdürü Mesut KAYHAN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Bahçelievler ŞubeMüdürü Gülay ÖZVATAN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Bakırköy ŞubeMüdürü Özgür DOĞAN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Başakşehir ŞubeMüdürü    Fatih AĞCABAL x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. BüyükçekmeceŞube Müdürü İbrahim Engin YÜCEL x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Çatalca ŞubeMüdürü  Berat ERKUŞ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Esenyurt ŞubeMüdürü  Halil İbrahim ÇAL x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Güngören ŞubeMüdürü (V) Aysun TURAN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Küçükçekmece ŞubeMüdürü  (V) Melih DENGİ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Silivri ŞubeMüdürü (V) Hayrettin EREN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Asya Abone İşleri DairesiBaşkanı Fatih CİHANGİR x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Beykoz ŞubeMüdürü Oğuz KAYA x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Kadıköy ŞubeMüdürü Mehmet BEKAR x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Kartal ŞubeMüdürü Mehmet Zeki BAL x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Pendik ŞubeMüdürü İsmail GÜZELKOKAR x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. SancaktepeŞube Müdürü Birol BAŞAR x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Sultanbeyli ŞubeMüdürü (V) Gökhan SEMİZOĞLU x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Şile ŞubeMüdürü Sedat DEĞİRMENCİ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Tuzla ŞubeMüdürü (V) Onur GÜMÜŞ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Ümraniye ŞubeMüdürü Battal KAMİLOĞLU x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Üsküdar ŞubeMüdürü Mustafa ÖZKUL x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Bilgi İşlem DairesiBaşkanı (G) Tayfun İŞBİLEN x Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Yazılım ŞubeMüdürü Veysi ÇELİK x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Bilgi Teknolojileri ŞubeMüdürü (V) Dr. Nafiz ÜNLÜ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Elektronik ve Haberleşme ŞubeMüdürü (V) Mustafa ÇİFTÇİ x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Coğrafi Bilgi Sistemleri ŞubeMüdürü  Ayşegül TORAMAN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link. Akıllı Şebekeler ŞubeMüdürü (V) Hülya UYĞUN x Remove vertex.Remove vertex.Remove vertex.Remove link.Remove link.