Temiz Su Numune Alma, Taşıma, Saklama Koşulları ve Süreleri Tablosu

 

Parametre

Numune Kabı

Minimum Numune Miktarı (ml)

Koruma

Tavsiye Edilen Maksimum Saklama

Alkalinite

Plastik, Cam

200

Soğukta

24 saat

Amonyak, Amonyum

Plastik, Cam

500

Hemen Analiz veya pH < 2 olana dek H2SO4; Soğukta

14 gün

Bromür ve Bromat

Plastik, Cam

100

Soğukta, Güneş ışığından koruma

1 ay

Bulanıklık

Plastik, Cam

100

Aynı gün analiz edilmeli;  karanlıkta saklama;

24 saat

Florür

Plastik

100

Gerekli değil

1 ay

Ortofosfat

PE, PVC

100

Soğukta

1 ay

İletkenlik

Plastik, Cam

100

Soğukta

24 saat

Toplam Çözünmüş Madde

Plastik, Cam

100

Soğukta

 24 saat

Permanganat İndeksi

(Oksitlenebilirlik)

Plastik, Cam

100

Karanlıkta; soğukta

48 saat

Karbon, Toplam ve organik (TOK)

Plastik, Ca

100

 pH<2 olana dek H3PO4 veya H2SO4 ilave edilmeli; soğukta

14 gün

Klorür

Plastik, Cam

50

Soğukta

1 ay

Nitrat

Plastik, Cam

100

Soğukta

48 saat

Nitrit

Plastik, Cam

100

Hemen analiz veya soğukta

24 saat

Renk

Plastik, Cam

500

Soğukta, karanlıkta

5 gün

Sertlik, Kalsiyum, Magnezyum

Plastik, Cam

100

PH<2 olana dek H2SO4 veya HNO3ilave edilmeli

1 ay

Siyanür, Toplam Siyanür

Plastik, Cam

1000

Hemen analiz veya NaOH ile pH>12 ayarlanır, soğukta ve karanlıkta

14 gün

Serbest/Toplam Klor

Plastik, Cam

100

Hemen analiz

-

Metaller1 (Al, Sb, Ba, Be, Co, Fe, Mn, K, Se, Ag, Na, As, B, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn, Li)

Plastik

250

pH<2 olana dek HNO3 ilavesi

1 ay

Sülfat

Plastik, Cam

 

Soğukta

1 ay

pH

Plastik, Cam

50

Hemen analiz, Soğukta

24 saat

Bulanıklık

P, C

50

Aynı gün analiz edilmeli; karanlıkta saklama;

24 saat

Mikrobiyolojik Analiz (T.Koliform,E.Coli v.s)

Plastik, Cam
(Steril)

500

Soğukta, Hemen analiz edilmeli, Klorlu sularda tiyosülfat ilaveli kaplar kullanılmalıdır.

8-12 saat saklama ve taşıma dahil

Trihalometanlar (THM)

Cam
(Kahverengi),

PTFE kaplı septumlu vialler

100

Tiyosülfat ilaveli numune kaplar kullanılmalı, Soğukta

7 gün

MIB ve Geosmin

Cam
(Kahverengi)

250

Soğukta ve Hemen analiz edilmeli

-

Klorofil (a)

Cam (Kahverengi)

1000

Hemen analiz edilmelidir, filtre edilmemiş numune karanlıkta 4º C

24 -48 saat

Filtre edilmiş numune karanlıkta -20ºC

28 gün

Fitoplankton Sayımı

Plastik,Cam (Kahverengi)

1000

200 ml ye 0,5- 1 mL Asit veya alkali lugol çözeltisi ilavesi ile (3±2) ºC soğutma. Tatlı sularda genellikle bazik lügol çözeltisi, asidik lügol çözeltisi deniz sularında hassas flagellat’larda uygun olur. Spesifik tespit için spesifik standarda bakınız. Eğer renksizleşme oluşmuşsa daha fazla lugol solusyonu gerekebilir. Aşırı doygunluk derecesinden yani koyu kahverengi oluşumundan sakınılmalıdır. Numune saman sarısı veya konyak rengine dönüşünceye kadar asit veya bazik lugol çözeltisi ilave edilir. Numune kabı homojenizasyona müsaade edecek şekilde baş kısmında ~90% boşluk bırakılarak doldurulur.

6 ay

Giardia ve Cryptosporidium

Özel

Özel

Hemen analiz edilmelidir 5±3 soğukta

24-96 saat

Microsistin LR-RR

Cam (Kahverengi)

1000

Hemen analiz edilmelidir

-

UV 254 Absorblayan organik madde

Cam

100

Hemen analiz edilmelidir

-

 

Yukarda listelenmemiş parametreler için cam ya da plastik kaplar kullanılmalıdır; tercihen depolama sırasında soğutulmalı ve hemen analiz edilmelidir.

Tablo “Su Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması için Kılavuz TS EN ISO 5667-3”, “Mikrobiyolojik Analizler için Numune Alma TS EN ISO 19458” ve metod kaynakları esas alınarak hazırlanmıştır.

PTFE = Politetrafloroetilen

PE= Polietilen

Soğukta = >0 ile≤6 0C arasında

1SM 3010 B ‘de µgram seviyesinde numunelerde saklama süresi numune stabilitesi göz önünde bulundurularak şahit numune saklama süresi standardın öngördüğü süreden kısa tutulmuştur.

Numune Alma ,Taşıma , Saklama Koşulları ve Süreleri Tablosu