Su Birim Fiyatları

Su Birim Fiyatları

ABONE GRUPLAR

Toplam Su Satış Fiyatı (TL/m3)

Konut 1.Kademe ( Konut Başına 0 – 15 )  (15 dahil ) m3/aya kadar kullanım

14,61

Konut 2.Kademe (Konut Başına 16  m3/ay ve üzeri

21,95

6360 Sayılı Kanun ile Mahalle olan Yerler Konut

3,65

Kırsal Mahalle /Yerleşik alanlarda Konut

3,65

Ortak Sayaç Konut / Konut İnşaatı Şantiyesi

21,95

İşyeri

39,30

Ortak Sayaç İşyeri/İşyeri İnşaatı Şantiyesi

40,78

6360 Sayılı Kanun ile Mahalle olan Yerlerde İşyeri

9,82

Kırsal Mahalle /Yerleşik alanlarda İşyeri

9,82

Özel Grup

14,61

İşyeri Hamsu

12,03

Toptan Hamsu

3,80

Geri Dönüşüm Suyu

1,32

 

Not: Hanelerde her ay tüketilen her 2,5 metreküp suyun 0,50 metreküplük kısmı “İnsani Su Hakkı” olarak minha edilerek faturalandırılmaz. “İnsani Su Hakkı” konut abonelerinin aylık tüketiminin 15 metreküplük kısmına kadar uygulanır.

Not: Kullanılmış Suların Uzaklaştırma Bedeli Su Satış Tarifesine dâhil edilmiş olup, su satış tarifesinin 1/3’ü Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedelidir.     

    

Su Birim Fiyatları:

2023 Yılı
2022 Yılı
2021 Yılı
2020 Yılı
2019 Yılı
2018 Yılı
2017 Yılı
2016 Yılı
2015 Yılı
2014 Yılı
2013 Yılı
2012 Yılı
2011 Yılı
2010 Yılı
2009 Yılı
2008 Yılı
2007 Yılı

Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarifeleri (KDV Hariç)

01.12.2022

 

TARİFE ADI

KULLANILMIŞ SULARIN UZAKLAŞTIRILMASI FİYATI

 

(TL/m3)

 

Konut 1. Kademe (Konut başına 0-15 (15 dâhil) m3/ay a kadar kullanım)

4,87

 

Konut 2. Kademe (Konut başına 16 m3/ay ve üzeri )

7,31

 

6360 SayılıKanunla Mahalle Olan Yerlerde Konut Tarifesi

1,21

 

Kırsal Mahalle/Yerleşim Yeri Konut Tarifesi

1,21

 

Ortak Sayaç Konut / Konut İnşaatı Şantiyesi

7,31

 

İşyeri

13,1

 

6360 SayılıKanunla Mahalle Olan Yerlerde İşyeri Tarifesi

3,27

 

Kırsal Mahalle/Yerleşim Yeri İşyeriTarifesi

3,27

 

Ortak Sayaç İşyeri / İşyeri İnşaatı Şantiyesi

13,59

 

Özel Grup

4,87

 

* Şebeke suyu kullanmayıp, İdaremizin atık su sisteminden yararlanan abonelerden alınacak Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarifesi.

 
 

 

    
KSUB Birim Fiyatları:

2023 Yılı
2022 Yılı / 01.12.2022 İtibariyle
2022 Yılı
2021 Yılı
2019 Yılı
2018 Yılı