Abonelik İşlemleri

İLK SU ABONELİĞİ

 

KONUT ABONELİĞİ

Gerekli Belgeler: 

1) T.C.Kimlik numarası yazılı resmi belge

2)Tapu veya kira kontratı (NVİ adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.)

3) Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise ;  12.10.2004 öncesine ait doğalgaz, telefon, elektrik sözleşmelerinden herhangi bir tanesi veya ilgili belediyesinden alınan ve bilgilerin doğruluğu belediyesince onaylanmış Emlak Vergisi Beyannamesinin tasdikli, imzalı sureti.

Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 - 26.07.2008 tarihleri arasında ise; Yapı Ruhsatı

Binanın Yapım Tarihi 26.07.2008'den sonra ise ; Yapı İskân Belgesi, Yapı Kayıt Belgesi

4) 166,80 249,90 TL Teminat Bedeli

5) 471 TL  Su İştirak Bedeli

6) 375 TL  Kanal İştirak Bedeli

 

İŞ YERİ ABONELİĞİ

Gerekli Belgeler:

1) T.C.Kimlik numarası yazılı resmi belge

2) Vergi Numarası

3) Şirketler için  kaşe ve yetki belgesi

4)Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise ;  12.10.2004 öncesine ait doğalgaz, telefon, elektrik sözleşmelerinden herhangi bir tanesi veya ilgili belediyesinden alınan ve bilgilerin doğruluğu belediyesince onaylanmış Emlak Vergisi Beyannamesinin tasdikli, imzalı sureti.

Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 - 26.07.2008 tarihleri arasında ise;  Yapı Ruhsatı  

Binanın Yapım Tarihi 26.07.2008'den sonra olan binalarda ; Yapı İskan Belgesi

5)Mukavele aşamasında 448,50  672 TL Teminat Bedeli (ilk üç ay tüketimin teminat değerinden fazla olması halinde, üç aylık toplam su tüketimi bedeline tekabül eden miktarda ek teminat bedeli tahakkuk edilir.)

6) 471 TL Su İştirak Bedeli

7) Metrekareye göre değişen Kanal İştirak Bedeli

NOT: Henüz Yapı Kullanma İzin Belgesi (iskân) alınmamış yapılara %95 ve üzerinde orana sahip "İş Bitirme" Belgesi’nin veya Yapı Kayıt Belgesinin ibraz edilmesi durumunda geçici ferdi konut - iş yeri aboneliği yapılır.

 

ABONELİK İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Mevcut su aboneliği bulunan bir konut ya da iş yerinin başka bir kişi tarafından kullanılacak olması durumunda "isim değişikliği" işlemi yapılabilir. Suyu fiilen kullanan kişinin, aboneliği kendi adına alması esastır.  Abonelik isim değişikliği işlemi E-DEVLET , İSKİ E-ŞUBE ve MOBİL İSKİ' den yapılabilmektedir.

Gerekli Belgeler: 

Konut:

1)T.C.Kimlik numarası yazılı resmi belge

2)Mal sahibi veya kiracı olduğunu belgelemesi veya yazılı beyan etmesi

3)Sayaca ait eski bir fatura veya sayaç seri numarası

4)Sayacın güncel işareti (m3)

5)166,80 249,90 TL Teminat Bedeli

 

İş Yeri :

1)T.C.Kimlik numarası yazılı resmi belge

2)Mal sahibi veya kiracı olduğunu belgelemesi veya yazılı beyan etmesi

3)Sayaca ait eski bir fatura veya sayaç seri numarası.

4)Sayacın güncel işareti

5)Vergi Kimlik numarası, vergi dairesi veya vergi levhası

6)Şirketler için  kaşe ve yetki belgesi

7)Mukavele aşamasında 448.50 672 TL Teminat Bedeli (ilk üç ay tüketimin teminat değerinden fazla olması halinde, üç aylık toplam su tüketimi bedeline tekabül eden miktarda ek teminat bedeli tahakkuk edilir.)
 

ABONELİK İPTALİ

Su aboneliği bulunan bir konut ya da iş yerindeki aboneliğin taşınma vb. sebeplerle kapatılması işlemidir. Bu işlemin ardından abonelik sahibine güncel fiyat üzerinden teminat bedeli iade edilir. Abonelik iptal işlemi E-DEVLET , İSKİ E-ŞUBE ve MOBİL İSKİ' den yapılabilmektedir.

Gerekli Belgeler:

Konut :

1)   T.C.Kimlik numarası yazılı resmi belge
2)   Sayaç üzerinde yer alan son metreküp işareti

İş Yeri :

1)   T.C.Kimlik numarası yazılı resmi belge
2)   Sayaç üzerinde yer alan son metreküp işareti

3)   Şirketlerde kaşe ve yetki belgesi

 

ABONELİK AYIRMA

Bir sayaçtan birden fazla hanenin su kullanıldığı yerlerde ana sözleşmenin iptal edilerek bağımsız birimlere ayrı abonelik oluşturma işlemidir.

Gerekli Belgeler:

1)T.C.Kimlik numarası yazılı resmi belge

2) Apartman yönetiminin oy çokluğuyla alınmış kararın onaylı fotokopisi

Mal sahibi veya kiracı olduğunu belgelemesi veya yazılı beyan etmesi

3) İşyerleri için vergi numarası

4) Şirketler için kaşe ve yetki belgesi

5) Şantiye suyu aboneliğinden bireysel aboneliğe geçişlerde yapı iskân belgesi

NOT: Henüz Yapı Kullanma İzin Belgesi (iskân) alınmamış yapılara %95 ve üzerinde orana sahip“İş Bitirme” Belgesi’nin veya Yapı Kayıt Belgesinin ibraz edilmesi durumunda geçici ferdi konut - iş yeri aboneliği yapılır.

 

TESİSAT İPTALİ

Bir yapının belirli bir sebeple yıkılması ya da büyük tadilat yapılmasından önce mevcut tesisatın iptal edilmesi gerekmektedir.

Gerekli Belgeler:

1) İlgili belediyeden alınacak yıkım belgesi ve tapu örneği

2) T.C.Kimlik numarası yazılı resmi belge

3) Şirketlerde kaşe ve yetki belgesi.

 

ÖNEMLİ NOTLAR :

 

Şehit veya sivil şehit mertebesine haiz olanların hak sahibi ailelerine, Gazilere veya gazinin hak sahibi dul, öksüz ve yetimleri durumundaki ailelerine,

Engelliliği en az % 40 oranında rapor ile tevsik eden engellilere durumlarını belirten resmi belge sunmaları halinde %50 indirimli su tarifesi uygulanmaktadır.

65 yaşını doldurmuş aylık bağlandığını belgeleyen Türk Vatandaşlarının ikamet ettikleri konutlara da sabit ve özel tarifeli fiyatlandırma uygulanmaktadır.