Abonelik İşlemleri

KONUT ABONELİĞİ

Gerekli Belgeler : 

 1. T.C. Kimlik Belgesi
 2. Tapu veya kira kontratı (NVİ adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.)
 3. 166,80 TL Teminat Bedeli
 4. Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise ;  12.10.2004 öncesine ait doğalgaz, telefon, elektrik sözleşmelerinden herhangi bir tanesi veya ilgili belediyesinden alınan ve bilgilerin doğruluğu belediyesince onaylanmış Emlak Vergisi Beyannamesinin tasdikli, imzalı sureti.

Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 - 26.07.2008 tarihleri arasında ise; Yapı Ruhsatı veya Yapıt Kayıt Belgesi   

Binanın Yapım Tarihi 26.07.2008'den sonra ise ; Yapı İskan Belgesi

 1. 261,57 TL  Su İştirak Bedeli
 2. 208,26 TL  Kanal İştirak Bedeli

İŞ YERİ ABONELİĞİ

Gerekli Belgeler :

 1. T.C. Kimlik Belgesi
 2. Vergi Numarası
 3. İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi
 4. Mukavele aşamasında 448,50 TL Teminat Bedeli (ilk üç ay tüketimin teminat değerinden fazla olması halinde, üç aylık toplam su tüketimi bedeline tekabül eden miktarda ek teminat bedeli tahakkuk edilir.)
 5. Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise ;  12.10.2004 öncesine ait doğalgaz, telefon, elektrik sözleşmelerinden herhangi bir tanesi veya ilgili belediyesinden alınan binanın yapım tarihini gösterir yazı.

Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 - 26.07.2008 tarihleri arasında ise;  Yapı Ruhsatı  

Binanın Yapım Tarihi 26.07.2008'den sonra olan binalarda ; Yapı İskan Belgesi

 1. 261,57 TL Su İştirak Bedeli
 2. Metrekareye göre değişen Kanal İştirak Bedeli

NOT         : Henüz Yapı Kullanma İzin Belgesi (iskan) alınmamış yapılara “İş Bitirme” Belgesi”nin VEYA Yapı Kayıt Belgesinin ibraz edilmesi durumunda geçici ferdi konut - iş yeri aboneliği yapılır.

 

ABONELİK İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Mevcut su aboneliği bulunan bir konut ya da iş yerinin başka bir kişi tarafından kullanılacak olması durumunda "isim değişikliği" işlemi yapılabilir. Suyu fiilen kullanan kişinin, aboneliği kendi adına alması esastır.  Abonelik isim değişikliği işlemi E-Devlet, İSKİ web sitemizden ve ALO 185 Çağrı Merkezimizden de yapılabilmektedir.

Gerekli Belgeler : 

Konut:

 1. T.C. Kimlik Belgesi
 2. Tapu veya kira kontratı (NVİ adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.)
 3. Sayaca ait eski bir fatura veya sayaç seri numarası.
 4. Sayacın güncel işareti
 5. 166,80 TL Teminat Bedeli

İş Yeri :

 1. T.C. Kimlik Belgesi
 2. Tapu veya kira kontratı (NVİ adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.)
 3. Sayaca ait eski bir fatura veya sayaç seri numarası.
 4. Sayacın güncel işareti
 5. Vergi Levhası
 6. Şirketlerde bunlara ilaveten kaşe ve imza sürküsü istenir.
 7. Mukavele aşamasında 448.50 TL Teminat Bedeli (ilk üç ay tüketimin teminat değerinden fazla olması halinde, üç aylık toplam su tüketimi bedeline tekabül eden miktarda ek teminat bedeli tahakkuk edilir.)
   

ABONELİK İPTALİ

Su aboneliği bulunan bir konut ya da iş yerindeki aboneliğin taşınma vb. sebeplerle kapatılması işlemidir. Bu işlemin ardından abonelik sahibine güncel fiyat üzerinden teminat bedeli iade edilir. Abonelik iptal işlemi E-Devlet, İSKİ web sitemizden ve ALO 185 Çağrı Merkezimizden de yapılabilmektedir.

Gerekli Belgeler :

Konut :

1)    T.C. Kimlik Belgesi
2)   Sayaç üzerinde yer alan son metreküp işareti

İş Yeri :

1)   T.C. Kimlik Belgesi
2)   Sayaç üzerinde yer alan son metreküp işareti

3)   Şirketlerde kaşe, imza sirküsü ve yetki belgesi.

 

ABONELİK AYIRMA

Bir sayaçtan birden fazla hanenin su kullanıldığı yerlerde bir ya da birkaç yer için ayrı abonelik oluşturma işlemidir.

Gerekli Belgeler :

 1. T.C. Kimlik Kimlik Belgesi
 2. Apartman yönetiminin oy çokluğuyla alınmış kararın onaylı fotokopisi
 3. İşyerleri için vergi numarası
 4. Şirketler için imza sürküleri ve yetki belgesi
 5. Şantiye suyu aboneliğinden bireysel aboneliğe geçişlerde yapı iskan belgesi

TESİSAT İPTALİ

Bir yapının belirli bir sebeple yıkılması ya da büyük tadilat yapılmasından önce mevcut tesisatın iptal edilmesi gerekmektedir.

Gerekli Belgeler :

İlgili belediyeden alınacak yıkım belgesi ve tapu örneği

 

ÖNEMLİ NOTLAR :

 • Abonelik müracaatı yapan kişinin İstanbul ili sınırları içinde NVİ Adres Kayıt Sistemi’ne (İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi) kaydı var ancak abonelik işlemi yapılacak adresten farklı ise; mal sahibi ise tapu fotokopisi kiracı ise kira kontratı fotokopisi gerekmektedir.
   
 • Şehit veya sivil şehit mertebesine haiz olanların hak sahibi ailelerine, Gazilere veya gazinin hak sahibi dul, öksüz ve yetimleri durumundaki ailelerine, Engelliliği en az % 40 oranında rapor ile tevsik eden engellilere durumlarını belirten resmi belge sunmaları halinde %50 indirimli su tarifesi uygulanmaktadır.
   
 • 65 yaşını doldurmuş aylık bağlanan Türk Vatandaşlarının ikamet ettikleri konutlara da sabit ve özel tarifeli fiyatlandırma uygulanmaktadır.
   
 • Kamu Yararı güden dernek ve vakıfların, ticari işletme olmadıklarına dair resmi belgelerini sunmalarını gerekmektedir.