Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK

Üye
Görevi:
İSKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi
E-Posta:
izzetozturk@iski.gov.tr

Prof. Dr. İzzet Öztürk, 1954 yılında Karabük Eflani’de doğdu. Karabük Demir Çelik Lisesi’ni bitirerek 1972 yılında girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi’nden, 1976 yılında İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. Uzman olarak 1977 yılında girdiği Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden 1978 yılında ayrılarak, İTÜ Çevre Bilimleri ve Teknolojisi Kürsüsü’nde Asistan olarak göreve başladı. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden, 1979 yılında Yüksek İnşaat ve Çevre Mühendisliği ve 1982 yılında Doktora derecelerini aldı. 1982-1984 yılları arasında İngiltere Newcastle Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde doktora sonrası çalışmalarını tamamladı. 1987 yılında Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanını aldı. 1994 yılında TÜBİTAK Bilimsel Araştırma ve Teşvik ödülüne layık görüldü. Ardından İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde Profesörlük kadrosuna atandı. Su ve atık su arıtımı, bütünleşik su havzaları yönetimi, entegre katı atık yönetimi, havasız arıtma ile endüstriyel kirlenme kontrolü alanlarında uluslararası düzeyde uzmanlığı olan Prof. Dr. Öztürk’ün, ağırlıklı olarak uluslararası olmak üzere 200’den fazla bilimsel yayını, 5 kitabı ve çok sayıda araştırma / uygulama projesi raporu bulunmaktadır. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyesi ve International Water Association (IWA) ve İnşaat Mühendisleri Odası ile Su Kirlenmesi Araştırmaları Türk Milli Komitesi (SKATMK) üyesi olan Prof. Öztürk, halen çok sayıda kamu ve özel sektör kuruluşuna danışmanlık yapmaktadır. İyi derecede İngilizce bilen Prof. Öztürk, evli ve dört çocuk babasıdır.