Prof. Dr. Bekir Sami KOCAZEYBEK

Üye
E-Posta:
bskocazeybek@iski.istanbul

1959 yılında Selçuk/İzmir’de doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Selçuk/İzmir Gökçealan köyünde ve Aydın Söke Ortaokulu ve Lisesinde tamamlamıştır. 1977-1982 yılları arasında, Lisans eğitimi ve takip eden eğitim-öğretim çalışmalarını (Mikrobiyoloji ve İmmünogenetik) İstanbul Üniversitesi ve Almanya Tübingen Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapmıştır. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimini (Kalp Cerrahisi Sonrası Hastane Enfeksiyonları) İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nde 1987-1990 yılları arasında tamamlamış, 1990-1994 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Doktora eğitimini (Kardiyak Patolojilerde Otoimmünite Tez Çalışmasıyla) tamamlamıştır. 2005 – 2009 yılları arasında İstanbul Üniversitesi yönetiminde Senatörlük, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği ve İ.Ü. Sağlık Meslek Okul Müdürlüğü yapmıştır.1990-2000 yılları arasında bir vakfa ait Florence Nightingale Hastaneleri (Çağlayan, Gayrettepe ve Avrupa yerleşkelerinde) Klinik Mikrobiyoloji ve Kan Bankası sorumlusu olarak çalışmıştır. Ayrıca 1994-2001 yılları arası İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü (Haseki) Klinik Mikrobiyoloji ve Kan Bankası sorumlusu olarak görev yapmıştır. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü/Mikrobiyoloji bölümündeyken Doçent unvanı almış olup, 2003 yılında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (CTF), Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda Profesörlük unvanı alarak ataması yapılmıştır.

2001 yılından beri CTF 1, 2, ve 3. sınıfların Tıbbi Mikrobiyoloji derslerine girmektedir. 2007 yılından bu zamana kadar aynı Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora programlarında İmmünoloji derslerinin, ayrıca doktora Genel Mikrobiyoloji derslerinin sorumlusudur. Halen İÜ-C, CTF Hastanesi Merkez Mikrobiyoloji, İmmünoloji (Seroloji)/ELISA ünitesi sorumlusudur.

1990 yılından bu zamana kadar uzmanlaştığı konular, çevre ve içme suları ile ağız ve dışkı ile bulaşabilen, mide kanserleri, MALT Lenfoma (Mide Mukozası Lenfoid Doku Kanseri)’dan birinci derece sorumlu Helicobacterpylori bakterisinin tanısı, patogenezi ve hastalıkları ile tedavisindeki antimikrobiyal direnç gelişim mekanizmalarıdır, kan ve kan ürünleri transfüzyonu ile bulaşan enfeksiyon etkenleri (HIV/AIDS, Viral Hepatitler), otoimmünitenin immünolojik (serolojik) tanısındaki test ve yöntemlerdir. En yoğun bilimsel araştırmaların başını ise, ABD NIH (Ulusal Sağlık Enstitüsü)/NCI (Ulusal Kanser Enstitüsü) ile birlikte 2016-2019 arası yürütülen HpGP (H. pylori genom projesi) olup Türkiye’den İÜ-C, CTF adına yürütücü olarak katılan tek araştırmacıdır. Uluslararası yayınlarının çoğunluğu Gastroduedonal patolojiler ve H.pylori üzerinedir. Halen İÜ-C, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda eylemli profesör olarak görev yapmakta ve aynı zamanda 2020’den beri İBB Bilimsel Danışma Kurulu üyesidir. Uluslararası düzeyde 105 adet, ulusal düzeyde 72 adet yayını bulunmakta olup bunlarla ilgili atıf (sitasyon) sayısı ise 2116’dır. Uluslararası H indeksi ise 23’dür. Uluslararası ve ulusal nitelikli 12 kitap yazar/çeviri bölümleri bulunmaktadır. H. pylori ve SARS-CoV-2/COVID-19 ile ilgili 2021 yılı içirişinde yirminin üzerinde TÜBİTAK, Avrupa Birliği ve BAP projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak yer almaktadır.

2021 yılı Nisan ayında İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

İyi derecede İngilizce ve başlangıç seviyesinde Almanca bilen Prof. Dr. Bekir Sami KOCAZEYBEK, evli ve iki çocuk babasıdır.,