Av. Gülnaz ERDEM

Hukuk Müşaviri
Görevi:
Hukuk Müşaviri
E-Posta:
gekalkan@iski.gov.tr

1982 yılında İstanbul Kartal’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kartal’da  tamamladı.

2004 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

2005 yılında avukatlık ruhsatını alarak İstanbul Barosu levhasına kaydoldu ve 2011 yılına kadar serbest avukatlık yaptı. 

İstanbul Barosu CMK Uygulama servisinde Sanık Müdafiliği, mağdur, şikayetçi ve katılan vekilliği eğitimini aldı ve CMK Uygulama Merkezine tarafından soruşturma ve kovuşturma evrelerindeki dosyalarda görevlendirildi.

İstanbul Barosu Kadın Hakları ve Çocuk Hakları Merkezleri tarafından düzenlenen eğitimleri tamamlayarak Adli Yardım Bürosu ve Kadın Hakları Komisyonuna bağlı çalışmalar yaptı.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde Ceza Muhakemesinde Uzlaştırmacılık Eğitimi programını tamamlayarak Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı’na bağlı Uzlaştırmacı Siciline kaydoldu.

İstanbul Okan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Temel Eğitimine katılarak yapılan sınav neticesinde Arabuluculuk Daire Başkanlığına bağlı Arabulucular Siciline kaydoldu. İş hukuku alanında uzman arabuluculuk eğitimini tamamlayarak uzmanlık sertifikasını aldı.

İstanbul Gedik Üniversitesinde icra-iflas hukuku, iş hukuku,  aile ve miras hukukundan kaynaklı bilirkişilik ve nitelikli hesaplamalar eğitimlerine katıldı. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü Bilirkişiler Siciline kaydoldu.

İstanbul Gedik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Bölümünde eğitimi devam etmektedir.

2011 yılında kamu avukatı olarak göreve başladığı İSKİ Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşavirliğinde 2020 yılı Nisan ayında Hukuk Müşaviri olarak atandı.

İki çocuk annesidir.