Serkan ÇOBAN

Kanalizasyon Dairesi Başkanı (G)
Görevi:
Kanalizasyon Dairesi Başkanı (G)
E-mail:
scoban@iski.istanbul

2011 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2018 yılında Maltepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Deprem Mühendisliği Yüksek Lisans Programında “İçmesuyu ve Kanalizasyon Boru Hatlarının Deprem Performansı” tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamladı. Hâlihazırda Gebze Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Deprem ve Yapı Mühendisliği Programında doktora eğitimine devam etmektedir. Zemin dinamiği, geoteknik deprem mühendisliği, boru hatları, sonlu elemanlar analizi, sismik tehlike ve risk analizi üzerine akademik çalışmalar yapmaktadır. Akademik çalışma konuları ile ilgili yayımlanmış makale ve bildirileri vardır.

2011-2012 yılları arasında özel sektörde atık su, yağmursuyu ve istinat duvarı işlerinde saha mühendisi olarak çalıştı.

2013 yılında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine atanarak Asya Kanal İşletme Şube Müdürlüğünde mühendis olarak göreve başladı. 2015-2021 yılları arasında teknik şef olarak görevini sürdürdü.

2021-2022 tarihleri arasında Asya Kanal İşletme Şube Müdürü olarak çalıştı.

2022 yılı Haziran ayında Kanalizasyon Dairesi Başkanı olarak görevlendirildi.

İyi derecede İngilizce bilen Serkan Çoban, evlidir.