Osman ADIYAMAN

Satınalma Şube Müdürü
Görevi:
Satınalma Şube Müdürü
E-Posta:
oadiyaman@iski.gov.tr
Telefon:
+905320633648

1986 Malatya doğumlu olup, İlk ve orta öğrenimini Malatya’ da, lisans eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden, yüksek lisans eğitimini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Kent Çalışmaları ve Yönetimi programından tamamladı.

Eylül 2011 tarihinde Ticaret İşleri Daire Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğünde göreve başlamış, aynı müdürlükte İhale Şefliği ve Şube Müdürlüğü olarak görevlerini de yürüttü.

İstanbul Kalkınma Ajansı Verimli ve Temiz Enerji Programı kapsamında gerçekleştirilen “Su Kaçağı ve Kontrol Temelli Enerji Yönetim Sistemi” projesinde görev aldı.

Halen Satınalma Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır.