Murat DEMİRDİŞ

Görevi:
İç Denetçi
E-Mail:
mdemirdis@iski.gov.tr
Tel:
0212 301 25 30, 321 77 27
Faks:
0212 321 77 28

 1973 yılında Çorum İli, Sungurlu İlçesinde dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise tahsilini Sungurlu'da, lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde ikmal etti.
Bilahare, ilahiyat, adalet, hukuk, sosyoloji, kamu yönetimi, yönetim bilimleri, teftiş, denetim, iç kontrol, iç denetim, değişim yönetimi, süreç analizi ve yönetimi, risk yönetimi, yönetişim konuları başta olmak üzere çeşitli alanlarda eğitim ve sertifikalar aldı.

2015 Yılında, İstanbul Sabahattin Zâim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kent Çalışmaları ve Yönetimi Yüksek Lisans Programından mezun oldu.
Görevleri kapsamında teftiş, inceleme, soruşturma, iç denetim, mevzuat çalışmaları, iç kontrol, risk yönetimi, İdaremizin dış denetim kurumlarının denetimlerine hazırlanması, kurumsal cevaplarının hazırlanması başta olmak üzere çeşitli proje ve çalışma gruplarında danışmanlık hizmetleri ifa etmektedir.
1997 yılında İdaremizde, 1998 yılında İSKİ Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı, 2002 Yılında Müfettiş, 2007 Yılında İç Denetçi, 21.03.2011 tarihinde İç Denetim Başkanı oldu. Halen İç Denetçi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Arapça, Osmanlıca ve İngilizce lisanlarına aşinadır.