Berkay ÖTÜMLÜ

Abone İşleri Koordinasyon Şube Müdürü (V)
Görevi:
Abone İşleri Koordinasyon Şube Müdürü (V)
E-Posta:
botumlu@iski.gov.tr
Telefon:
+905325511550

Aslen Bingöl’lü olan Berkay ÖTÜMLÜ 1984 yılında İstanbul’da doğdu. Ortaokul ve liseyi Vefa Anadolu Lisesinde okudu. Trakya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden 2008 yılında mezun oldu. 2010 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsünde M.B.A. yüksek lisans eğitimini tamamladı. Daha sonra Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalında Yapı İşletmesi üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Çalışma hayatına 2008 yılında İSKİ Genel Müdürlüğü’nde başladı. Abone İşleri Avrupa 1. Bölge Dairesi Başkanlığı'nda Merkez Kontrol Mühendisi olarak çalıştı. Yapım İşleri ve Hizmet İşleri ile ilgili; ihale dokümanlarının hazırlanması, keşif ve metrajların hesaplanması, birim fiyat analizlerinin yapılması çalışmalarında bulundu. Yapım İşleri kapsamında; tüm İstanbul genelinde Teknolojik Rehabilitasyon (Kazısız yöntemle içmesuyu ve atıksu boruları döşenmesi, atıksu hatlarının kaplanması) işlerinin Kontrol Şefliği görevini yaptı.

Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen ve İSKİ’de ilk kez uygulanmaya başlanan, “Atıksu Hatlarının Otomatik Kodlama Sistemi ile Görüntülerinin Alınması ve Risk Haritalarının Oluşturulması” projesinin hazırlanması ve uygulanması komisyonunda etkin görev aldı.

“Sürdürülebilir İçmesuyu Temini Sistemleri için Yenilenebilir Enerji Kazanımı Potansiyelinin Araştırılması” konulu TÜBİTAK Projesi (Proje No:114Y203) çalıştayında yer aldı.

Berkay ÖTÜMLÜ birçok eğitim programına katılmış ve sertifikalar almıştır. Bunlardan bazıları;

  • Yatay Yönlendirilebilir Delgi Eğitim Programı (2017)
  • İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi (B Sınıfı) (2014)
  • Kamu İhale Mevzuatı (Yapım-Hizmet-Mal) Eğitim Programı (2011)
  • Kamu Mali Yönetimi Eğitim Programı (2011)
  • Enerji Yöneticisi Sertifikası (2011)

2020 yılı Nisan ayında Abone İşleri Koordinasyon Şube Müdürü olarak atandı.

İyi derecede İngilizce bilen Berkay ÖTÜMLÜ, evli ve bir çocuk babasıdır.