Faaliyet Raporları

2021 YILI FAALİYET RAPORU

2021 yılı Faaliyet Raporu'nda İdaremizin gerçekleştirdiği faaliyet ve projelere ilişkin veriler ile mali bilgilere yer verilmiştir.

Faaliyet Raporu (PDF Dosyası)

2020 YILI FAALİYET RAPORU

2020 yılı Faaliyet Raporu'nda İdaremizin gerçekleştirdiği faaliyet ve projelere ilişkin veriler ile mali bilgilere yer verilmiştir.

Faaliyet Raporu (PDF Dosyası)

2019 YILI FAALİYET RAPORU

2019 yılı Faaliyet Raporu'nda İdaremizin gerçekleştirdiği faaliyet ve projelere ilişkin veriler ile mali bilgilere yer verilmiştir.

Faaliyet Raporu (PDF Dosyası)

2018 YILI FAALİYET RAPORU

2018 yılı Faaliyet Raporu'nda İdaremizin gerçekleştirdiği faaliyet ve projelere ilişkin veriler ile mali bilgilere yer verilmiştir.

Faaliyet Raporu (PDF Do

2017 YILI FAALİYET RAPORU
2017 yılı Faaliyet Raporu'nda İdaremizin gerçekleştirdiği faaliyet ve projelere ilişkin veriler ile mali bilgilere yer verilmiştir.

Faaliyet Raporu (PDF Dosyası)

2016 YILI FAALİYET RAPORU
2016 yılı Faaliyet Raporu'nda İdaremizin gerçekleştirdiği faaliyet ve projelere ilişkin veriler ile mali bilgilere yer verilmiştir.

Faaliyet Raporu (PDF Dosyası)

2015 YILI FAALİYET RAPORU
2015 yılı Faaliyet Raporu'nda İdaremizin gerçekleştirdiği faaliyet ve projelere ilişkin veriler ile mali bilgilere yer verilmiştir.

Faaliyet Raporu (PDF Dosyası)

2014 YILI FAALİYET RAPORU
2014 yılı Faaliyet Raporu'nda İdaremizin gerçekleştirdiği faaliyet ve projelere ilişkin veriler ile mali bilgilere yer verilmiştir.

Faaliyet Raporu (PDF Dosyası)

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 yılı Faaliyet Raporu'nda İdaremizin gerçekleştirdiği faaliyet ve projelere ilişkin veriler ile mali bilgilere yer verilmiştir.

Faaliyet Raporu (PDF Dosyası)

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 yılı Faaliyet Raporu'nda İdaremizin gerçekleştirdiği faaliyet ve projelere ilişkin veriler ile mali bilgilere yer verilmiştir.

Faaliyet Raporu (PDF Dosyası)

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 yılı Faaliyet Raporu'nda İdaremizin gerçekleştirdiği faaliyet ve projelere ilişkin veriler ile mali bilgilere yer verilmiştir.

Faaliyet Raporu (PDF Dosyası)

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 yılı Faaliyet Raporu'nda İdaremizin gerçekleştirdiği faaliyet ve projelere ilişkin veriler ile mali bilgilere yer verilmiştir.

Faaliyet Raporu (PDF Dosyası)

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 yılı Faaliyet Raporu'nda İdaremizin gerçekleştirdiği faaliyet ve projelere ilişkin veriler ile mali bilgilere yer verilmiştir.

Faaliyet Raporu (PDF Dosyası)

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 yılı Faaliyet Raporu'nda İdaremizin gerçekleştirdiği faaliyet ve projelere ilişkin veriler ile mali bilgilere yer verilmiştir.

Giriş
Genel Bilgiler
Amaç ve Hedefler
Mali Bilgiler ve Mali Denetim Sonuçları
İçme Suyu Yatırım Faaliyetleri
Atıksu Yatırım Faaliyetleri
İçme Suyu İşletme Faaliyetleri
Atıksu İşletme Faaliyetleri
Çevre Koruma Faaliyetleri
Diğer İşletme Faaliyetleri
Kurumsal Faaliyetler
Performans Sonuçları Tablosu ve Değerlendirilmesi
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
Ekler : İç Kontrol Güvence Beyanları ve Denetçi Raporu

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 yılı Faaliyet Raporu'nda İdaremizin gerçekleştirdiği faaliyet ve projelere ilişkin veriler ile mali bilgilere yer verilmiştir.

Genel Bilgiler .. 
Amaç ve Hedefler .. 
Faaliyetlere ilişkin Bilgi ve Değerlendirmeler .. 
Mali Bilgiler .. 

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 yılı Faaliyet Raporu'nda İdaremizin gerçekleştirdiği faaliyet ve projelere ilişkin veriler ile mali bilgilere yer verilmiştir.

Faaliyet Raporu 2006

 

NOT: Faaliyet Raporu linki, Flash Paper olarak hazırlanmıştır ve Flash Player gerektirir. Ayrıca PDF formatında linki verilmiştir. PDF olarak okumak isterseniz,  "Adobe Acrobat Reader" yazılımının bilgisayarınızda kurulu olması gerekir. Gerekli yazılımı aşağıdaki link'ten kurabilirsiniz.