Performans Programı

Performans Programı’nın hazırlanmasında, önce Stratejik Plan’da yer alan Amaç ve Hedefler gözden geçirilmiş, bu amaç ve hedeflerden cari yılda gerçekleştirilmesi gerekenler öncelikli olarak tespit edilmiştir. Performans hedefleri belirlenirken, sonuçlarının ölçülebilir olmasına özellikle dikkat edilmiştir.


Performans programı hazırlanırken, Stratejik Plan'ın alanlar itibarıyla öncelikleri göz önünde bulundurulmuş, hizmet ihtiyacı ve bütçe olanakları gözetilmiştir. Performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını gösteren esas unsur performans göstergeleridir. 2016 yılı Performans Programı; 7 adet Stratejik Amaç, 20 adet Stratejik Hedef, 216 adet Proje ve Faaliyet ile 223 adet Performans Göstergesi ile izlenerek değerlendirilecektir.