İç Denetçiler

 

İbrahim DÜZOĞLU

İç Denetim Birimi Başkanı

Adı Soyadı:

Görevi:
İbrahim DÜZOĞLU

İç Denetim Birimi Başkanı
Mezuniyet:    Anadolu Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
Özgeçmiş:   1969 yılında Düzce’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Düzce’de, yüksek öğrenimini Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamladı. Yüksek Lisans eğitimini Sabahattin Zaim Üniversitesinde “Kent Çalışmaları ve Yönetimi” dalında yaptı.

1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğünde göreve başladı. 1997–1999 yıllarında Yeni Yerleşmeler Müdürlüğünde Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. 1999 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığına Müfettiş olarak atandı. 2000–2002 yılları arasında Sosyal ve İdari İşler Müdürlüğünde Müdür Yardımcılığı, 2006 yılında İl Mahalli İdareler Müdürlüğünde Koordinatör Müfettiş olarak görev yaptı.

09.08.2007 - 21.03.2011 tarihleri arasında İç Denetim Birimi kurucu Başkanlığı, 2011-2016 yılları arasında İç Denetçi olarak görevini yürüttü. 23.09.2016 tarihi itibariyle yeniden İç Denetim Birimi Başkanı olarak görevlendirilen Düzoğlu’nun, “Belediye Yönetimi” adlı yayınlamış bir eseri bulunmaktadır.

 
İletişim: Tel: 0212 321 78 28
Faks: 0212 321 78 29
E-posta: iduzoglu@iski.gov.trAziz DİRİ
İç Denetçi

Adı Soyadı:

Görevi:
Aziz DİRİ

İç Denetçi
Mezuniyet:   İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü
Özgeçmiş:   

1971 Sinop doğumludur.

1997 yılından itibaren İSKİ Genel Müdürlüğünde memur ve şef olarak çeşitli birimlerde görev aldı. 1998 yılında Müfettiş Yardımcılığı imtihanını kazanarak İSKİ Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanlığı bünyesinde Müfettiş Yardımcısı, 2002 yılında Müfettiş olduğu oldu.

2007 Mayıs ayından beri de İSKİ Genel Müdürlüğü İç Denetçisi olarak görev yapmaktadır.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.

İletişim: Tel: 0212 321 78 28
Faks: 0212 321 78 29
E-posta: adiri@iski.gov.trCelalettin ERDOĞDU
İç Denetçi

Adı Soyadı:

Görevi:
Celalettin ERDOĞDU

İç Denetçi
Mezuniyet:    İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü
Özgeçmiş:   1971 Kayseri doğumludur. 
1997 yılında İBB bünyesinde memur olarak göreve başladı, 1999 yılında Müfettişlik imtihanını kazanarak İBB Teftiş Kurulunda 1999-2007 döneminde Müfettiş olarak görev yaptı, 2007 Ağustos Ayından itibaren İSKİ Genel Müdürlüğü İç Denetçisi olarak görev yapmaktadır. 
Evli ve 3 çocuk babasıdır.
İletişim: Tel: 0212 321 78 28
Faks: 0212 321 78 29
E-posta: cerdogdu@iski.gov.trMurat DEMİRDİŞ
İç Denetçi

Adı Soyadı:

Görevi:
Murat DEMİRDİŞ

İç Denetçi
Mezuniyet: Selçuk Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü 
Özgeçmiş:   

1973 yılında Çorum İli, Sungurlu İlçesinde dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise tahsilini Sungurlu'da, lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde ikmal etti.
Bilahare, ilahiyat, adalet, hukuk, sosyoloji, kamu yönetimi, yönetim bilimleri, teftiş, denetim, iç kontrol, iç denetim, değişim yönetimi, süreç analizi ve yönetimi, risk yönetimi, yönetişim konuları başta olmak üzere çeşitli alanlarda eğitim ve sertifikalar aldı.

2015 Yılında, İstanbul Sabahattin Zâim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kent Çalışmaları ve Yönetimi Yüksek Lisans Programından mezun oldu.
Görevleri kapsamında teftiş, inceleme, soruşturma, iç denetim, mevzuat çalışmaları, iç kontrol, risk yönetimi, İdaremizin dış denetim kurumlarının denetimlerine hazırlanması, kurumsal cevaplarının hazırlanması başta olmak üzere çeşitli proje ve çalışma gruplarında danışmanlık hizmetleri ifa etmektedir.
1997 yılında İdaremizde, 1998 yılında İSKİ Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı, 2002 Yılında Müfettiş, 2007 Yılında İç Denetçi, 21.03.2011 tarihinde İç Denetim Başkanı oldu. Halen İç Denetçi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Arapça, Osmanlıca ve İngilizce lisanlarına aşinadır.
 

İletişim: Tel: 0212 321 25 30, 0212 301 77 27
Faks: 0212 321 77 28
E-posta: mdemirdis@iski.gov.tr