ULUSLARARASI AKREDİTASYON SERTİFİKASINA SAHİP 7/24 LABORATUAR

28.12.2015

28.12.2010

ULUSLAR ARASI AKREDİTASYON SERTİFİKASINA SAHİP
7/24 LABORATUAR

İSKİ’nin yeni içmesuyu ve atıksu laboratuarı İBB Başkanı Kadir TOPBAŞ, İSKİ Genel Müdürü Ahmet DEMİR, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı KILIÇ, Eyüp Belediye Başkanı İsmail KAVUNCU ve basın mensuplarının katıldığı törenle açıldı.

Başkan TOPBAŞ yaptığı konuşmada; İstanbullulara daha kaliteli hizmeti sunmak için büyük yatırımlar yaptıklarını belirterek, İSKİ’nin hayata geçirdiği yeni içmesuyu ve atıksu laboratuarının kaliteli içmesuyu için oldukça önemli olduğunu söyledi. Başkan TOPBAŞ sözlerine şöyle devam etti; “İstanbul’da şebeke suyu çok kaliteli. İçilebilir kriterlerde. Hatta piyasada satılan birçok kapalı “su”dan daha kaliteli. Ancak vatandaşlarımızın içmesuyu deposu kullanmamaları, eskimiş dahili tesisatlarını mutlaka yenilemeleri gerekiyor. Bugün burada açılışını yapmakta olduğumuz Laboratuar’ımızın 3400 m² alanda hizmet veren, uluslar arası akreditasyon sertifikasına sahip ileri teknolojilerle kurulmuş 24 saat analiz yapabilen bir laboratuar. Eminim ki bu Laboratuarımıza Avrupa’dan da analizler yapılması için başvurular gelecektir. İstanbullulara hayırlı olmasını diliyorum.”

İSKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet DEMİR ise yaptığı konuşmada yeni Laboratuar’ın teknik özelliklerine değindi. İSKİ Genel Müdürü DEMİR; “13 milyonu aşan nüfusu ile günlük ortalama 2 milyon m³ su tüketiminin gerçekleştiği İstanbul’da musluklardan akan suyun daima kaliteli, temiz, içilebilir ve sağlıklı olması gerekmektedir. Bu sebeple kurulmuş olan İSKİ Laboratuarları 7 gün 24 saat prensibiyle en kapsamlı analizlerin yapıldığı yeni teknolojilerin takip edildiği, ehliyetli personelle yöneltilen ülkemizin en iyi Laboratuarları’ndan birisidir.” dedi.

Laboratuar Şube Müdürlüğü; Temizsu Laboratuarı, Mikrobiyoloji Laboratuarı ve Atıksu Laboratuarı’ndan oluşmaktadır. Memur, sözleşmeli memur ve işçi personel olmak üzere, toplam 117 personel çalışmaktadır.

Yeni Laboratuar Müdürlüğü yaklaşık 3400 m² kapalı alana sahiptir. Teknolojik ve modern yapıda, 3 laboratuar, 4 depo, 2 arşiv, 2 numune kabul, idari ve işçi personel odalarından oluşmaktadır.

TEMİZSU KISMI

Temizsu Laboratuarı, günde 350-400 adet numune almaktadır. 2009 yılı itibariyle, 93.807 adet numune, kimya ve bakteriyoloji laboratuarlarında çalışılmış, yaklaşık 500.000 parametre analiz edilmiştir. Su numuneleri, şebekeye verilen abonelerin musluklarından, İçme Suyu Arıtma Tesislerinden, Köy İçme Sularından, Vakıf Sularından, Sanayi Sularından, İSKİ Depolarından, Okul ve Hastanelerden, kritik noktalardan ve ayrıca deniz suyundan alınmakta, suyun kalitesi incelenmekte ve ilgili birimler bilgilendirilmektedir.

İlgili birimlerce uygunsuzluk varsa birlikte giderilerek tekrar kontrol edilmektedir. İçme ve kullanma suları Sağlık Bakanlığının yayımladığı “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde değerlendirilerek, 24 saat 365 gün insan sağlığına uygun EPA , WHO ve AB standartlarında kaliteli su verilmesi sağlanmaktadır.

ATIKSU KISMI

Atıksu Laboratuvarı ise, 2009 yılı itibariyle, 10.801 adet numune çalışılmış, yaklaşık 97.000 parametre analiz edilmiştir. Evsel ve endüstriyel atık sular, atıksu arıtma tesisleri, dere ve göl numuneleri çalışılarak, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” çerçevesinde değerlendirmekte ve ilgili birimler bilgilendirilmektedir. Uygunsuz çıkan noktalarda ilgili birimlerce kirliliğe sebep olan kuruluşlara uyarı, para cezası, kapatma ve faaliyetten men gibi uygulamalar yapılarak çevreye olan zararlı etkileri önlenmektedir.

Laboratuarlar, Avrupa Akreditasyon Birliği’ne (EA) üye olan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 2007 yılında akredite edilmiş ve “17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarları Yeterliği İçin Genel Şartlar” standardını sağlayan bir kalite sistemi ile yönetilmektedir. Toplam 87 parametre çalışılmakta ve bunların 48 parametresi akredite edilerek geçerli kılınmıştır. Ayrıca uluslararası birçok laboratuarın katıldığı karşılaştırma test sonuçları ve TÜRKAK’ın yıllık gözden geçirmeleri başarı ile sonuçlanmıştır.

Laboratuarda, GS-MS (Gaz Kromatografi Kütle Spektrometresi), GS (Gaz Kromatografi Cihazı), TOC(Toplam Organik Karbon Cihazı), IC (İyon Kromatografi Cihazı), ICP gibi ileri teknolojik cihazlar kullanarak ağır metallerden toksinlere, mikrobiyolojik analizlerden suyun tadına, kokusuna ve kirletici parametrelere kadar, birçok analizi yapabilmekte ve su konusunda birçok analizin Türkiye' de ilk defa çalışmasını yaparak, diğer belediyelere ve kurumlara önder olmaktadır.

16 Ocak 2003 tarihinde ihalesi yapılan ve yaklaşık 40.5 milyon TL’ye mal olan yeni binasında hizmet verecek olan Laboratuar Ünitesinde gerçekleştirilen iyileştirme çalışmasıyla tüm ekipmanlar uluslar arası standartlarda seçilmiştir. Bu sayede hem uluslar arası standartlarda bir çalışma ortamı oluşturulmuş hem de her türlü gaz ve yangın risklerine karşı teknolojik tedbirler alınmıştır.

e>