Silahtarağa Neden İptal Edildi?

Son günlerde Haliç’in su kalitesi üzerine yapılan yorumlarda yapımı iptal edilen Silahtarağa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili değerlendirmelerde de bulunulmaktadır.

Halihazırda Haliç’in su kalitesi 1. sınıftır. Tesisin iptali de Haliç’i kirletmek şöyle dursun Haliç’i korumuştur.

Daha önce de ifade edildiği üzere Silahtarağa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi şu gerekçelerle iptal edilmiştir:

1. Halihazırda Haliç’e hiçbir noktadan atıksu girişi olmamasına ve 1999 yılına ait Atıksu Master Planı’na göre, Haliç’e arıtılmış dahi olsa atıksu verilmemesi öngörülmüş olmasına rağmen yapımı iptal edilen tesisin deşarj noktası Haliç’tir.

2. Bölgenin atıksuları, herhangi bir kapasite ve Haliç’i kirletme riski olmadan, Baltalimanı ve Yenikapı Atıksu Arıtma Tesislerinde arıtılmaktadır.

3. Baltalimanı ve Yenikapı Atıksu Arıtma Tesisleri, yapılan ihaleler kapsamında, biyolojik arıtmaya çevrilmektedir. Baltalimanı’nda çalışmaların yüzde 90’ı aşkın kısmı tamamlanmıştır. Yenikapı’da da çalışmalar yetkili makamlardan alınacak izinlerden sonra başlayacaktır.

4. Membran arıtma olarak planlanan Silahtarağa Atıksu Arıtma Tesisi’nin gerek ilk yatırım gerekse de işletme maliyeti oldukça yüksek olacaktı.

Yapımı iptal edilen tesisin 5 yıllık işletme ve 5 yıl sonraki membran değişimi dahil toplam maliyeti 4 milyar lirayı bulacaktı.

5. Baltalimanı ve Yenikapı’da yerleşim bölgelerinden uzakta arıtılan atıksular, Eyüpsultan’ın merkezine taşınacak; burada koku, gürültü ve çamur problemleri meydana getirecekti. Tesis, bölge halkı tarafından da istenmiyordu.

6. İptal edilen tesisten çıkan suyun 100 bin metreküpü, bölgedeki yeşil alanların sulanması için düşünülüyordu. Ancak bölgede bu kadar yeşil alan bulunmamaktadır. Mevcut yeşil alanın büyük bir bölümü de tesis yapımı sebebiyle ortadan kaldırılacaktı.

7. İptal edilen tesisten arıtma sonrasında çıkan çamurun nasıl bertaraf edileceği konusu açıklığa kavuşturulmamıştı.

8. Yapımı iptal edilen Silahtarağa Atıksu Arıtma Tesisi’nin planlanan membran yapısı, tesis kapasitesine uygun seçilmemişti. Böylelikle membranın bir bölümü atıl kalacak ve kullanılmadan devre dışına çıkarılacaktı.

9. Tesisin batısındaki tramvay hattı, tesise girişte ve ulaşımda ciddi sorunlar ortaya çıkaracaktı.

10. İptal edilen tesisin zemini, tesis inşaatına uygun değildi. Böylelikle tesis maliyeti kadar zemin iyileştirmesi için para harcanacaktı.

Kamuoyunun sağlıklı bilgiye ulaşabilmesi adına saygı ile duyurulur.