İSTANBUL'UN SUYU MASAYA YATIRILIYOR

07.01.2020

İBB, İstanbul'un su kaynaklarının etkin değerlendirilmesi amacıyla İklim Değişikliği ve Su Yönetimi Sempozyumu düzenliyor. 8-9 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek sempozyumun açılış konuşmasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ, tüm dünyayla birlikte şehrimizi de tehdit eden 'susuzluk' konusuyla etkin mücadele için İstanbul'un su kaynaklarını masaya yatırıyor.

İklim Değilikliği ve Su Yönetimi konusunda düzenlenecek sempozyumda, günümüzün en önemli meselelerinden küresel iklim değişikliğinin İstanbul'a ve su kaynaklarına etkileri, bilim insanları ve konunun uzmanlarınca tartışılacak.

Konuyla ilgili 300'e yakın paydaşın katılacağı sempozyumda, kentin su kaynaklarına ilişkin risklerin değerlendirilmesi, iklim senaryolarının oluşturulması, fırsat ve tehditlerin belirlenmesi ve bu konuda farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

BALTALİMANI PORTAXE ETKİNLİK MERKEZİ'NDE

İki gün sürecek sempozyumda, Prof. Dr. Derin Orhon, Prof. Dr. Erdoğan Yüzer ve Prof. Dr. Naci Görür çağrılı konuşmacılar olarak bilgilerini paylaşacaklar. Sempozyumun ikinci gününde ise "Su Yönetimi Açısından Kanal İstanbul" konulu bir oturum düzenlenecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılış konuşmasını yapacağı sempozyum 8-9 Ocak'ta  Baltalimanı Portaxe Etkinlik Merkezi'nde gerçekleşecek.

PROGRAM:

YER:  Baltalimanı Portaxe Etkinlik Merkezi

TARİH: 8-9 Ocak 2020     

SAAT: 08.30-17.30

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve SU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU

Program Akışı

8 OCAK 2020 (1.GÜN)

08.30 – 09.30  |  Giriş – Kayıt 

09.30 – 10.20  |  Açılış Oturumu

İSKİ Tanıtım Videosu                                                         

Protokol Konuşmaları

Sn. Raif MERMUTLU – İSKİ Genel Müdürü                                        

Sn. Ekrem İMAMOĞLU – İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı                                                       

10.50 – 11.20 Çağrılı Konuşmacı I: 

Prof. Dr. Derin ORHON

“İstanbul’da Su Yönetimi – Tehditler ve Fırsatlar”

11.20 – 12.40  |   1.OTURUM: İstanbul’da Su Kaynakları Yönetimi

MODERATÖR: Prof. Dr. Seval SÖZEN – İTÜ

Çağrılı Konuşmacı II: Prof. Dr. Erdoğan YÜZER “Su Kültürü ve İstanbul’un İçme Suları”

Dursun Yıldız – Su Politikaları Uzmanı “Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinde Su Politikaları”

Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK – İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi “İklim Değişiminin İstanbul Su Kaynaklarına Etkileri”

14.00 – 15.15  |  2. OTURUM: İklim Değişikliğinin Su Yönetimine Etkisi

MODERATÖR: Prof. Dr. Erdoğan YÜZER 

Prof. Dr. Ayşegül TANIK – İTÜ “Su Havzalarının Bütünleşik Yönetimi”

Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ – Boğaziçi Üniversitesi "Ülkemiz İçin İklim Değişikliği Projeksiyonları: ‘Kuraklık ve Su Yönetimi’ Açısından Bizi Neler Bekliyor?"

Prof. Dr. Yurdanur ÜNAL – İTÜ “Şehirlerde İklim Değişimi Etkilerinin ve Beklentilerinin Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği

15.45 – 17.00  |  3. OTURUM: Bütünleşik Havza Yönetiminin Temel İlkeleri

MODERATÖR: Prof. Dr. Bilsen BELER BAYKAL – İTÜ

Prof. Dr. Levent Kurnaz – Boğaziçi Üniversitesi “İklim Değişikliğinde Havza Yönetimi”

Doç. Dr. Çolpan POLAT BEKEN / Ersan KUZYAKA –  TÜBİTAK MAM “Marmara Denizi ve Haliç’te Su Kalitesinin Değişimi”

Adem ŞANLISOY – İSKİ Havza Koruma ve Kontrol Dai. Bşk. “Su Havzaları Koruma Uygulamaları”

17.00 – 17.15 Değerlendirme ve Kapanış

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve SU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU

Program Akışı 

9 OCAK 2020 (2.GÜN)

09.30 – 10.15  |  1. OTURUM: İçme ve Kullanma Suyu Temini – Kaynaktan Kullanıcıya

MODERATÖR: Prof. Dr. Ahmet SAMSUNLU

Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ – MÜ – Su Enstitüsü Başkanı “İçme Suyu Arıtma Sistemleri İçin Tavsiyeler” 

Prof. Dr. Hasan Zuhuri SARIKAYA – İstanbul Şehir Üni. “Geçmişten Günümüze Su Yönetimi”

Dr. Murat SARIOĞLU – Esra GİRESUNLU – STANTEC “Su Arıtımında Yenilikçi Teknolojiler”

10.45 – 12.00  |  2. OTURUM: Su Yönetiminin Enerji Boyutu 

MODERATÖR: Dr. Selda MURAT HOCAOĞLU – TÜBİTAK MAM

Doç. Dr. Kemal GÜNEŞ – TÜBİTAK MAM “İklim Değişikliğinin Büyükçekmece Gölü Su Kalitesi ve Su Bütçesi Üzerine Uzun Vadeli Olası Etkileri”

Selami TAŞER İSKİ Genel Müdür Yardımcısı “Su ve Enerji”

Emel TÜFEKÇİ – İSKİ Kâğıthane İçme Suyu Tesisi “Arıtma Tesislerinin Enerji Verimli İşletimi”

13.30 – 15.00  |  3. OTURUM: Su ve Altyapı Güvenliği

MODERATÖR: Prof. Dr. Naci GÖRÜR

Çağrılı Konuşmacı III: Prof. Dr. Naci GÖRÜR “İSKİ Sistemlerinin Deprem Güvenliği” 

Selami OĞUZ “Melen Barajı ve Kanal İstanbul Projesi, İçme Suyu Sistemine Etkileri”

Dr. Akgün İLHAN – İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üni. “Su Yönetimi Açısından Kanal İstanbul”

Halit ALPHAN – İSKİ Plan Proje ve Yatırım Dai. Bşk. “Kanal İstanbul Projesinin İSKİ Tesisleri Yönünden İncelenmesi”

15.30 – 17.00  |  4. OTURUM

PANEL:   Su Dostu Kent Olarak İstanbul’da Su Yönetimi Nasıl olmalı?   

Prof. Dr. Derin ORHON 

Prof. Dr. Erdoğan YÜZER 

Prof. Dr. Hasan Zuhuri SARIKAYA – İstanbul Şehir Üni.

Dursun YILDIZ – Su Politikaları Uzmanı

Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ- Boğaziçi Üniversitesi

Raif MERMUTLU – İSKİ Genel Müdürü

17.00 – 17.30  Kapanış