İstanbul İçmesuyu ve Kanalizasyon Master Planı Stratejik Çevresel Değerlendirme Nihai Kapsam Belirleme Raporu

İdaremizin gelecekteki su ve atık su yönetimine dair vizyonuna şekil verecek İstanbul İçmesuyu ve Kanalizasyon Master Planı’nın hazırlanması çalışmaları çerçevesinde Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Yönetmeliğinin 10. Maddesine uygun olarak hazırlanan Taslak Kapsam Belirleme Raporu görüş ve önerilerin alınması için  28.06.2021 tarihinde tüm paydaşlara iletilmiş olup, İdaremizin ve Bakanlığın web sitesinde de yayımlanmıştır.

27.07.2021 tarihinde ilgili kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşlarından temsilcilerin katılımı ile çevrimiçi olarak Kapsam Belirleme Toplantısı gerçekleştirilmiştir.  

Kapsam Belirleme Toplantısında belirtilen yorumlar ve askı süresince iletilen görüşler doğrultusunda revize edilen rapor, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. İstanbul İçmesuyu ve Kanalizasyon Master Planı Stratejik Çevresel Değerlendirme Nihai Kapsam Belirleme Raporuna aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir. 

Stratejik Çevresel Değerlendirme Nihai Kapsam Belirleme Raporu