İstanbul’da Su Musluktan İçilir!

22.03.2022

İSKİ, İstanbul’a günde yaklaşık 3 milyon metreküp su sağlamakta, sağladığı bu suyu 22 içmesuyu arıtma tesisinde titizlikle arıtmaktadır. İçmesuyu arıtma tesislerinde arıtılan sular, arıtma çıkışlarında ve şehir şebekesinin çeşitli noktalarından alınan numunelerle test edilmekte ve 23 bin kilometrelik içmesuyu ağı ile İstanbullulara güvenle ulaştırılmaktadır.

Şebeke suyunun korunmasına barajlardan başlanmakta, baraj havzalarında kaçak yapılaşmaya kesinlikle müsaade edilmemektedir.

Barajlardan temin edilen hamsular, bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi İstanbul’da da aynı içmesuyu arıtma teknolojileri kullanılarak arıtılmaktadır.

Şöyle ki;

Arıtma tesislerinde ilk olarak basamaklı havalandırma ünitesine gelen sular, burada havadan oksijeni kazanmakta ve içindeki zararlı gazlar çıkmaktadır.

Ardından ozonlama ünitesine alınan sulardaki zararlı mikroorganizmalar, ozon gazı uygulanmak suretiyle yok edilir.

Bu aşamanın ardından suya içindeki tortuların çökeltilmesi için gerekli kimyasallar katılır. Hızlı ve yavaş karıştırma işlemlerinden sonra su, durultucu ünitesinde içerisindeki partiküllerden arındırılır.

Daha sonra filtrasyon ünitesinde kum filtrelerinden geçirilen su, en son klorlanarak kullanıma hazır hale getirilir.

Klorlama, suyun evlere şebekede mikrobik olarak kirlenmeden güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlar. İhtiyaca göre suya tat ve koku kontrolü amacıyla aktif karbon ilavesi yapılır.

İstanbul’da arıtılmış içmesuyu, evlere şebekenin yüzde 99’u yenilenmiş ve içerisinde herhangi bir kirlilik barındırmayan Düktil font borularla ulaştırılmaktadır.

İSKİ’nin İstanbul’a verdiği suyun kalitesi, içmesuyu arıtma tesisi laboratuvarlarında ve TÜRKAK tarafından akredite İSKİ Merkez Laboratuvarı’nda sürekli olarak kontrol edilmektedir. Ayrıca şebeke suyumuz İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nce de periyodik olarak denetlenmektedir.

İSKİ’nin su kalite raporları, aylık olarak www.iski.gov.tr internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Bu raporlar incelendiğinde, İSKİ’nin İstanbul’a sağladığı içmesuyunun, Sağlık Bakanlığı’nın "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik" kriterlerine ve uluslararası standartlara her zaman uygun olduğu görülecektir.

Buradan değerli İSKİ abonelerimize şunu hatırlatmak isteriz; binasında su deposu bulunan abonelerimiz, depoların temizliğini periyodik olarak (6 ayda bir) yaptırmalı, eğer binalarının iç tesisatında eski kurşun boru kullanılmış ise bunları değiştirmek suretiyle İSKİ’nin şehre verdiği ve sürekli denetlediği suyu, içme ve kullanma amacıyla tüketmelerinde herhangi bir sakınca yoktur.

Saygıdeğer İstanbullulara önemle duyurulur!