İSKİ’DEN SU VERİMLİLİĞİ ÇALIŞTAYLARI

07.04.2021

İSKİ, sektör liderleri, belediyeler ve STK’ların katılımıyla üç ayrı “Su Verimliliği Çalıştayı” düzenledi.

İSKİ, İstanbul’a sunduğu kesintisiz su ve atık su hizmetinin yanı sıra, kendi sahasındaki paydaşlarıyla da ortak çalışmalara imza atıyor.

Bu kapsamda İSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan “Suyun Verimli Kullanımı ve Su Tasarrufu Yöntemleri Çalışma Kurulu” tarafından üç ayrı “Su Verimliliği Çalıştayı” düzenlendi.

RAİF MERMUTLU: SUYU ELBİRLİĞİ İLE KORUMALIYIZ

Su çalıştaylarında konuşma yapan İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, özellikle son yıllarda bariz bir şekilde tüm dünyayı etkisi altına alan iklim değişiklikleri ve kuraklığa vurgu yaparak tasarrufun öneminin altını çizdi.

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bu noktada paydaşlarımızla bir araya gelmek, fikir alışverişinde bulunmak amacıyla bu çalıştayları düzenledik. Oldukça da faydalı olduğunu düşünüyorum. Su hepimizin; suyu elbirliği ile korumalıyız. Sadece bizim ya da diğer paydaşlarımızın değil, hepimizin bu konuda bir çabası olmalı ve bunlar mümkün olduğunca koordineli bir şekilde olmalı. Ümit ediyorum ki bu çalıştaylar, paydaşlar arasındaki koordinasyonu güçlendirecek” diye konuştu.

İlk çalıştay su ekipmanı üreten kuruluşların katılımıyla gerçekleşti. Çalıştayda su ekipmanlarının üretim standartlarının su verimliliği ve tasarrufu esas alınarak yeniden belirlenmesi ve üretiminde bu esaslara uygun olması hususları değerlendirildi.

İdare, ikinci çalıştayda İstanbul’daki belediyeleri bir araya getirdi. Belediyelere ait binalar, sosyal ve ek tesislerde su kullanımı, su verimliliğinde yerel yönetim etkinliğinin arttırılması, yağmur suyu hasadı ve gri suların kullanımı ile suya duyarlı şehir planlamaları konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Son çalıştayda ise İSKİ, sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi. Su alanında hizmet veren ve İstanbullularla doğrudan iletişim halinde olan STK’lar ile bu alanda farkındalık oluşturacak çalışmalara imza atılması konusu değerlendirildi.

Yapılan çalıştaylar sonucunda; iklim değişikliğinden olumsuz etkilenen su kaynaklarımızın etkin yönetimi ve korunması için tüm paydaşlarla iş birliğinin geliştirilip suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik durum tespiti ve alınması gereken tedbirlere ilişkin rapor hazırlanmıştır.

Bu kapsamda;

Su verimliliği ve suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması, standartların güncellenmesine ilişkin görüş ve önerilerimiz Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliğine yazılı olarak bildirilmiştir.