İSKİ 2010 Yılı Faaliyet Raporu Onaylandı

28.12.2015
newsmaster

İSKİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ONAYLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İSKİ Genel Müdürlüğü'nün "2010 Faaliyet Raporu"nu oy çokluğuyla kabul etti.

Saraçhane Belediye Sarayı'ndaki Meclis Salonu'nda gerçekleşen İSKİ Genel Kurulu'nda Meclis Üyelerine, faaliyet raporunu sunan İSKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Demir, su ve atıksu alanında gerçekleştirilen hizmetlerin tanıtımını yaparak, çalışmalar hakkında bilgi verdi. İSKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Demir konuşmasında İstanbul'un sınırları içerisinde bulunan en ücra noktalara kadar adil ve en iyi hizmeti sunmayı şiar edindiklerini söyledi. Demir; amaçlarını, hedeflerini ve bunlara bağlı olarak proje ve faaliyetlerini başarıyla tamamladıklarını ifade etti. İSKİ Genel Müdürü Demir, gelecek 5 yıl içerisinde Büyükçekmece, Tuzla 3. Kademe, Çanta, Silivri, Selimpaşa, Küçükçekmece, Kilyos ve Çekmeköy Reşadiye olmak üzere toplamda 8 adet ileri biyolojik arıtma tesisini inşa ederek hizmete almayı ve köylerdeki atıksu arıtma tesislerini de tamamlayarak İstanbul'daki atıksuların yüzde 99'unu arıtabilecek duruma geleceklerini anlattı. Demir, "Mevcut atıksu arıtma tesislerimizi de peyderpey ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerine dönüştürmeyi planlamaktayız. Tesislerimizi inşa ederken en son teknolojilerle donatıyoruz. Bu sayede arıtılan atıksuların bir kısmını dezenfekte edip sanayi ve ve çevre sulamada, çamurlarını da enerji üretimi ve çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanabilme imkanına kavuştuk" dedi.

İSKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Demir'in Genel Kurul konuşma metni;

Sayın Başkan;
Değerli Meclis Üyeleri;

Sözlerime başlamadan önce, şahsım ve tüm mesai arkadaşlarım adına sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

İstanbul il sınırları içerisinde bulunan en ücra noktalara kadar adil ve en iyi hizmeti sunmayı şiar edinmiş Kurumumuz; amaçlarını, hedeflerini ve bunlara bağlı olarak proje ve faaliyetlerini gerçekleştirme yolunda bir faaliyet yılını daha başarıyla tamamlamış olup, bu yolda geleceğe yönelik çalışmalarına devam etmektedir.

Geride bıraktığımız iki yılda yaşadığımız yoğun yağışlar neticesinde barajlarımız  % 90 üzerinde doluluğunu muhafaza etmiş ve şehrimizde su sıkıntısı yaşanmamıştır. Ancak iki yıldır yüzümüzü güldüren bu yağışlar gelecek yıllarda yerini kuraklığa da bırakabilir. İkilim değişikliğinin bir neticesi olan bu durum ve artan nüfusa bağlı su talebi bizleri bu alanda köklü önlemler almaya itmektedir. Bu bilinçle biz de İSKİ olarak artık gelecek planlarımızı çok yönlü düşünerek ve geçmişte yaşadığımız tecrübeleri gözönünde bulundurarak yapıyoruz. Yaşanabilecek olası olumsuzluklara karşı gereken önlemleri bugünden almaya çalışıyoruz. Hepinizin bildiği gibi bu bakış açısıyla 2007 yılında acil olarak 1. aşamasını hayata geçirdiğimiz ve bu sayede yıllık 268 milyon m3 ek su kaynağı sağladığımız Melen Projesi sayesinde 2040 yılına kadar susuzluk riski ile karşı karşıya kalmayacağız inşallah. Projenin 2. aşamasını da inşa etmeye devam ediyoruz. 2. Aşama kapsamında yapmayı planladığımız 130 km'lik isale hattının 49 km'lik kısmını da tamamlamış bulunmaktayız. 2. Aşama isale hattı tamamlandığında Melen'den aldığımız yıllık su miktarı toplam 575 milyon m3 ‘e ulaşacaktır.

Sayın Başkan
Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

"İstanbul'un su medeniyetinden güç alarak, su yönetiminde insanı ve çevreyi esas alan, hizmet kalitesi yüksek, sürekli gelişime açık lider kurum olmak" vizyonumuzun gereği olarak kalite ve insan sağlığını önceliğimiz sayarak kendimizi gelişmiş teknoloji ve uygulamalar ile yenilemeye de devam ediyoruz. Bu bağlamda Feriköy'de bulunan İSKİ içmesuyu ve atıksu laboratuarımızı geçen yıl Kağıthane Genel Müdürlüğümüz biriminde yeni tesis ettiğimiz laboratuar binamıza taşıdık. Bu sayede gelişmiş en son teknolojilerle donattığımız laboratuarımız artık uluslararası standartlarda ölçümlerin yapılabileceği bir ortamda hizmet vermektedir.

Sayın Başkan
Saygıdeğer Meclis Üyeleri

BM 2008 verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık % 40'ı (2,6 milyar insan) temel sanitasyon hizmetinden yoksundur. Gelişmekte olan ülkelerin atıksularının % 90 kadarının arıtılmadan doğrudan nehirlere ve okyanuslara deşarj edildiği tahmin edilmektedir. Önlemsiz deşarj edilen atıksu, biyolojik çeşitlilik ve dünyamızın temel ekosistemlerini tahrip etmekte ve hem kırsal hem de şehir nüfusunu olumsuz etkilemektedir. Ayrıca sağlıktan, endüstriye, tarıma, balıkçılığa ve turizme kadar pek çok sektör bu durumdan ciddi yara almaktadır.

İSKİ olarak bizler de bu hassasiyetle çevre koruma alanında da büyük proje ve yatırımlara imza atmaya devam ediyoruz. Nüfus artışı ve yeni kanalizasyon bağlantılarını gözönüne alarak mevcut atıksu arıtma tesislerimizin kapasitelerini artırırken, en gelişmiş teknolojiyle donatılmış yeni atıksu arıtma tesisleri de inşa etmekteyiz. Topladığımız atıksuların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak amacıyla 33 adet atıksu arıtma tesisimizle İstanbul'un atıksularının % 90'nını arıtıyoruz.

2009 yılının sonunda hizmete aldığımız günlük 400 000 m3 kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi olan Ataköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin ardından;  400.000 m3/gün kapasiteli Ambarlı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin de yapımını hızla gerçekleştiriyoruz. İşletmeye alındığında 438 km2'lik alana hizmet verecek olan tesis sayesinde Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Arnavutköy ve Başakşehir İlçelerinin atıksularına maruz kalan Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ni kirlilikten kurtarmış olacağız. 2012 yılı başında tamamlanması planlanan tesisin inşasının % 70'lik kısmı bugün itibariyle tamamlanmıştır.

Tüm bunlara ek olarak, önümüzdeki beş yıl içerisinde Büyükçekmece, Tuzla 3. Kademe, Çanta, Silivri, Selimpaşa, Küçükçekmece, Kilyos ve Çekmeköy Reşadiye olmak üzere toplamda 8 adet ileri biyolojik arıtma tesisini inşa ederek hizmete almayı, buna ilave olarak köylerdeki atıksu arıtma tesislerini de tamamlayarak istanbul'daki atıksuların % 99'unu arıtabilecek duruma geleceğiz. Ayrıca, mevcut atıksu arıtma tesislerimizi de peyderpey ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerine dönüştürmeyi planlamaktayız. Tesislerimizi inşa ederken en son teknolojilerle donatıyoruz; bu sayede arıtılan atıksuların bir kısmını dezenfekte edip sanayi ve ve çevre sulamada;  çamurlarını da enerji üretimi ve çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanabilme imkanına kavuştuk.

Atıksu arıtma tesislerimizin inşatına devam ederken diğer bir yandan da şehirden topladığımız atıksuları, arıtma tesislerine ulaştıran atıksu tünellerinin inşaatlarını da sürdürmekteyiz. Örnek verecek olursak; 8.669 km uzunluğundaki Kavacık- Paşabahçe- Beykoz atıksu tünellerini tamamladık. Bu sayede 2. Boğaz Köprüsü'nden Beykoz'a kadar olan sahil bölgesinden Boğaz'a kontrolsüz atıksu girişi önlenmiştir.

Yetersiz kalan mevcut Güney Haliç Tüneli'nin yerine 3600 mm çaplı 9 km uzunluğunda yeni bir atıksu tüneli inşa ederek; Gaziosmanpaşa, Eyüp, Alibeyköy ve Fatih İlçelerinden gelen atıksuları Yenikapı Atıksu Arıtma Tesisi'ne ulaştıracağız. Bu tünelin 3,8 km'si tamamlanmış olup 2012 yılında hizmete alınması öngörülmektedir.

Sayın Başkan
Saygıdeğer Meclis Üyeleri

Dünya'da "Altın Boynuz" olarak bilinen, ancak yüzyılın başından itibaren sanayi ve evsel atıklar sebebiyle adeta bir bataklık haline dönüşen ve kötü kokusundan yanına dahi yaklaşamadığımız Haliç'in büyük bir titizlik içinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde eski günlerine döndüğü hepimizin malumudur. Bu güzelliğin sürekliliğini sağlamakta bizlerin boynunun borcudur. İstanbul'un bir iç limanı olan Haliç, yıllar boyu Kağıthane Deresi'nin taşıdığı suyla beslenmiş ancak bölgedeki yoğun yapılaşma sebebiyle dereyi besleyen kaynaklar zamanla kurumuştur.

Günümüzde Kağıthane Deresi yalnız yağmursuları taşıyan bir dere olduğu için yağış olmadığı dönemlerde ve bilhassa yaz mevsiminde derede ve derenin Haliç'e döküldüğü noktada su sirkülasyonu olmadığından suda çözünmüş oksijen miktarı azalmakta, canlı yaşamı olumsuz etkilenmektedir.  Kağıthane Deresi'ne sürekli su akışının sağlanarak dere suyunun yenilenmesi ve Haliç'e sürekli temiz suyun girmesini sağlamak için Boğaz'ın suları, inşa edilen 5 km. uzunluğunda tünelle Kağıthane Deresi'ne taşınacaktır. 2011 yılı yazında tamamlanacak olan proje ile günlük 260 bin m3 deniz suyu Kağıthane Deresi'ne ulaştırılacaktır. Söz konusu tünelin kazısı bitmiş olup kaplama çalışmaları ise devam etmektedir. Tünelin Boğaz'a bağlantısı boru itme yöntemiyle yapılmakta olan 40 m ‘lik kanalla sağlanacaktır.

Sayın Başkan
Saygıdeğer Meclis Üyeleri

Hepimizin bildiği gibi İklim değişikliklerinin sonuçları, kuraklık ve birim zamanda düşen ani yağışlar olarak kendini gösteriyor. Kuraklık riskine karşı yeni su kaynağı geliştirme gibi önlemler alırken, ani yağışların neden olduğu muhtemel sel risklerine karşı da tedbir almayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Çinçin ve Ayamama Derelerinde gerekli ıslah çalışmaları İSKİ tarafından sürdürülmektedir. Geçmişte Çinçin Deresi'nde yağmursularını taşıyan tonoz yetersiz kaldığı için şiddetli yağmurlarda su baskını yaşanmaktaydı. 2010 yılı Haziran ayında başlatılan ıslah projesi kapsamında İSKİ olarak Anadolu ve Şehit Ali Karahan Caddelerinin altından geçen Çinçin Deresi'nin 2.329 m'lik kısmının ıslah çalışmaları tamamlanmıştır. Ayvalıderenin Cicoz kolunda da 410 m'lik  dere ıslahının 330 m'si tamamlanmıştır.. 

Diğer bir dere ıslah projemiz de yakın zamanda büyük bir taşkın yaşadığımız Ayamama Deresi'nin Islah projesidir. Proje kapsamında E-5 Karayolu'nun güneyinde atıksu kolektörleri tamamlanmıştır. Su alma yapısı ile açıktan akan atıksular Ataköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ne aktarılmış olup, E-5 Karayolu altında kalan 12 m genişliğindeki mevcut dere kesiti de 24 m'ye çıkarılmıştır. Ayrıca Basın Ekspres Yolu altındaki 3 m yüksekliğinde ve 9 m genişliğindeki kesit, 3,40 m yüksekliğe ve 30 m genişliğe çıkarılmıştır. Bu sayede Ayamama Deresi'nin E-5 Çobançeşme Kavşağı'ndaki menfez geçişlerinde suyun akışını engelleyen unsurlar ortadan kaldırılmış, temizlik ve bakım imkanı oluşturulmuştur.  Ayamama Deresi'nin E-5 Havalimanı Dönüş Köprüsü altında kalan 3 m yüksekliğinde ve 9 m genişliğindeki kesitini de 6 m yüksekliğe ve 24 m genişliğe çıkarma çalışmalarımız devam etmektedir. Bilahare memba istikametine doğru ıslah çalışmaları başlayacaktır.

Sayın Başkan
Saygıdeğer Meclis Üyeleri

İçmesuyu ve atıksu hizmetlerini çevre ve insan sağlığını esas alarak etkin, verimli ve kaliteli olarak yürütmeyi kendine misyon edinmiş olan Kurumumuz, İstanbul halkından aldığı su bedellerini, yine halkımıza su ve atıksu yatırımları olarak geri vermektedir. 2010 yılında  847 milyon TL içmesuyu ve atıksu yatırımı gerçekleştirdik. 

Gelişen ve değişen dünya ve buna bağlı olarak ilerleyen teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek  halkımıza dünya medeniyetleri ile eşit seviyede hizmet sunabilmek, 21'inci yüzyılda tüm İstanbul sakinlerinin temizsu ve atıksu hizmetlerinden 7 gün 24 saat kesintisiz faydalanabilmesini sağlamak için tüm personelimizle mesai mefhumu gözetmeksizin  çalışmaktayız. Şunu da belirtmek isterim ki; görevimizi yerine getirirken çevreye ve insana saygılı, gelişime ve değişime açık, kaliteden ödün vermeyen, halkın güvenini sarsmayan, şeffaf, dürüst ve adaletli bir kurum olmayı her zaman ön planda tutuyoruz.

Sözlerime son verirken tüm İSKİ camiası adına bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken bize sağladığınız destek ve katkılarınızdan ötürü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş başta olmak üzere siz değerli meclis üyelerimize teşekkürlerimizi arz ederek sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Prof. Dr. Ahmet DEMİR
İSKİ Genel Müdürü

pic1     pic2     pic3