İklim Değişikliği Sempozyumu Sona Erdi

13.12.2018

İklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusunda yerel yönetimler arasında işbirliğinin artırılmasını, bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “İstanbul İklim Değişikliği Sempozyumu” 11-12 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği tarafından da desteklenen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve yerel yönetimlerin ilgili kurumları ile üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörden çok sayıda uzman ve temsilcinin katıldığı sempozyumda “İstanbul’da İklim Değişikliği Farkındalığının ve Çalışmalarının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında iklim değişikliği ve etkileri ele alındı.

İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ile Genel Müdür Yardımcıları Selami Taşer ve Recep Hazır’ın katıldığı sempozyumun ilk gününde bir konuşma yapan ve çevre sorunlarıyla mücadele etmek için güçlü bir işbirliğinin şart olduğunu vurgulayan Genel Müdür Fatih Turan: “İSKİ’nin iklim değişikliği ile ilgili hassasiyeti çok daha eskilere dayanıyor. Su Vakfı ile birlikte yürüttüğümüz 2008-2010 yılları arasında İklim Değişikliğinin İstanbul ve Türkiye Su Kaynakları Geleceğine Tesirleri Projesi’nde İstanbul’a su temin eden havzaların 2000-2050 yılları arasındaki yağış ve akış öngörülerini, kuraklık değişikliklerini önceden tahmin etmeyi amaçladık. İstanbul’un su kaynakları için alınması gereken önlemleri ve buna bağlı olarak, kuraklık senaryolarını belirlemeye çalıştık. İSKİ olarak, su kaynaklarından uzak olan ve sürekli büyüme eğilimi nedeniyle dikkat ve yatırım gerektiren İstanbul’un yeni su kaynaklarını planlarken küresel ısınmanın etkilerini de hesap ediyoruz. İstanbul Türkiye’nin markası, referans şehri, lokomotifi... Bu nedenle su kaynaklarının güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde hizmet vermesi hayati öneme sahip.” ifadelerini kullandı.

Günümüzün en önemli problemlerinden biri olan iklim değişikliğinin bilimsel çalışmalar doğrultusunda irdelenmesi amacıyla düzenlenen sempozyumun ikinci gününde ise; İSKİ AB ve Hibe Projeler Koordinatörü Elif Tezcan tarafından “İklim Değişikliğinin İstanbul ve Türkiye Su Kaynakları Geleceğine Tesirleri” hakkında sunum gerçekleştirildi.