Duyuru

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TASLAK ULUSAL MESLEK YETERLİLİKLERİ, KAMUOYU GÖRÜŞÜNE SUNULMUŞTUR.

15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde, ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek amacıyla kurulan Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İdaremiz arasında 15/03/2019 tarihinde Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.

Bu protokol kapsamında, İdaremizce hazırlanan taslak yeterliliklerin ilgili tarafların (kamu kurumları, işçi, işveren ve meslek kuruluşları ile eğitim sağlayıcılar, sınav ve belgelendirme kuruluşları vb.) görüşüne sunulması gerekmektedir.

 Söz konusu meslek standart taslakları hakkındaki değerli görüş ve önerilerinizi, aşağıda yer alan "Görüş ve Değerlendirme Formu"nu doldurarak, 28/10/2020 tarihine kadar ikys@iski.gov.tr adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.

 İSKİ Genel Müdürlüğü olarak ilginiz ve katkılarınız için çok teşekkür ederiz.

 

Mesleğin Adı

Seviye

Taslak Metni

Görüş Formu

Arıtma Tesisi Dezenfeksiyon Görevlisi

3

İndirmek için tıklayınız

İndirmek için tıklayınız

Atık Su Arıtma Tesisi İşletme Operatörü

4

İndirmek için tıklayınız

İndirmek için tıklayınız

Çamur Susuzlaştırma Ünitesi Operatörü

4

İndirmek için tıklayınız

İndirmek için tıklayınız

Su Arıtma Tesisi İşletme Operatörü

4

İndirmek için tıklayınız

İndirmek için tıklayınız

Su SCADA Operatörü

5

İndirmek için tıklayınız

İndirmek için tıklayınız

 

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU YAZISI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

 

Hüseyin AŞCI

hasci@iski.gov.tr

Tel : 0212 301 16 30