Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı

Başlama Tarihi: 11 Nisan 2018

İşin Özellikleri: Mevcut ön arıtma tesisinin 450.000 m3/gün kapasiteli biyolojik atık su arıtma tesisine dönüştürülmesi.

Sağlayacağı Faydalar: Mevcut ön arıtma tesisi 450.000 m3/gün kapasiteli biyolojik atık su arıtma tesisine dönüştürülmektedir. Yeni yapılacak biyolojik atık su arıtma tesisi yer altına inşa edilecektir. Ayrıca iş kapsamında Fatih Şube Müdürlüğü’nün kullanımı için yeni hizmet binası inşaatı yapılmaktadır.

Mevcut Durum:

Yenikapı Bölgesinin özel durumundan kaynaklı olarak Anıtlar Kurulundan izin alınmış olup, Müze Müdürlüğü gözetiminde tespit kazıları devam etmektedir.