Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3.Kademe İnşaatı

Başlama Tarihi: 09 Mart 2018

 İşin Özellikleri: Mevcut tesise ek olarak 400.000 m3/gün kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşa edilmesi.

Sağlayacağı Faydalar: Tuzla Havzası’nın atık su kapasitesinin artması sebebiyle gelecekteki ihtiyaca binaen mevcut arıtma tesisinin kapasitesi artırılarak ilave 1.600.000 kişiye hizmet verebilecek kapasiteye ulaştırılması sağlanacaktır.

Mevcut Durum:

İnşaat İşleri: İnşaat imalatları, Çamur Yapıları ve Saha İmalatları (saha borulama, çevre düzenleme, peyzaj ve kablo kanalı imalatları) dışında büyük oranda tamamlanmıştır. Çamur Yapıları inşaat işleri %94,2 oranında, Saha İmalatları ise %85,7 oranında tamamlanmıştır. 
 
İnşaat İşleri nakdi gerçekleşme oranı %99,15’tir.  
 
Mekanik İşleri: Mekanik ekipman siparişleri verilmiş ve ekipmanların büyük kısmı sahaya getirilmiştir. İnşaat imalatlarının tamamlandığı ünitelerde ekipman montajları devam etmektedir.  Mekanik İşlerin nakdi gerçekleşme oranı %84,35’tir. 
 
Elektrik İşleri: Elektrik ekipmanlarının sipariş süreçleri devam etmektedir. İnşaat ve mekanik imalatların tamamlandığı yapılarda elektrik imalatlarına başlanmıştır. Elektrik işleri nakdi gerçekleşme oranı %52,55’tir.
 

İşin genelinin fiziki gerçekleşme oranı %96,52’dir.