Su Kemeri Restorasyonu 3 İşi – Bozdoğan Kemeri

İşe Başlama Tarihi: 28 Aralık 2018

İşin Amacı:

Fatih İlçesi, Kalenderhane ve  Zeyrek Mahallesi’nde bulunan ve Halkalı Su Yolları’na ait olan tarihi Bozdoğan Kemeri’nin ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylanan projeler ve raporlar doğrultusunda yapıdaki statik problemlerin, hasarların tespit edilerek giderilmesi ve mevcudiyetine devam ettirilmesi için restorasyon çalışmalarına başlanmıştır.

İşin Özellikleri:

Kaynaklarda 917 metre uzunluğunda olduğu belirtilen ortalama 28 metre yüksekliğindeki tarihi Bozdoğan Kemeri’nin, 591 metre süreklilik gösteren kısmının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımları ile ilgili 660 No’lu  İlke Kararlarına uygun şekilde orijinal yapı taşları ve malzemelerine sadık kalınarak onarımının yapılması.

Mevcut Durum:

 • Kemer üzerinde bulunan muhdes tuğla ve beton döşemenin, İstanbul Arkeoloji Müzesi uzmanları denetiminde sökülerek özgün su yollarının ortaya çıkarılmasına devam edilmektedir.
 • Ortaya çıkan bulguların rölövelerinin alınıp belgeleme projelerinin hazırlanmasına devam edilmektedir.
 • Proje kapsamında öngörülen ve yapısal boşluk olan bölgelerde dolgu uygulamaları tamamlanmıştır.
 • Yapı yüzeylerinde, atmosferik etkilerden ve diğer nedenlerden (ateş yakma vb.) oluşan katman ve kirliliklerin temizlenmesine devam edilmektedir.
 • Çimento içerikli, mukavemetini kaybetmiş derzlerin yenilenmesine devam edilmektedir.
 • Özgün sıvalı ve derzli bölümlerin mikroenjeksiyon ile sağlamlaştırılarak konsolidasyonunun yapımına devam edilmektedir.
 • Konservasyon çalışması kapsamında, taşlarda oluşan çatlakların onarılmasına, su tuzağı oluşturan boşlukların taşa uygun renk ve dokuda uzman konservasyon ekibi tarafından doldurulmasına ve gereken durumlarda taşların paslanmaz çelik çubuklar ile yerinde sağlamlaştırılmasına devam edilmektedir.
 • Yapı yüzeyinde ve içinde bulunan otsu ve odunsu bitkilerin temizliğine devam edilmektedir.
 • Kemer üstü capping uygulaması için döşeme detayına uygun olarak keçe ve yalıtım katmanının uygulanması, pomza taşı ile dolgu yapılması, eğim şapının yapılması, tuğla ve taş döşeme uygulamasının yapımına devam edilmektedir.
 • Yapının cephelerinde ve kemer içlerinde çelik iş iskelesi kurulmasına devam edilmektedir.
 • Düşük basınçlı hassas cephe temizliği yapılarak kemer yüzeylerinde mekanik temizlik çalışmaları devam etmektedir.
 • Kemer yüzeyinde enjeksiyona hazır hale getirilen bölgelerde enjeksiyon harcı ile çatlakların ve boşlukların doldurulması çalışmaları devam etmektedir.