Su Kemeri Restorasyonu 2 İşi - Eğri Kemer (Kovuk Kemer– Kırık Kemer)

İşe Başlama Tarihi: 13 Ağustos 2018

İşin Amacı:

Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz Mahallesi’nde bulunan ve Kırkçeşme Su Yolları’na ait olan ve halen faaliyetini sürdüren tarihi Eğri Kemer’in ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylanan projeler ve raporlar doğrultusunda yapıdaki statik problemlerin, hasarların tespit edilerek giderilmesi ve faaliyetine devam ettirilmesi için restorasyon çalışmalarına başlanmıştır.

İşin Özellikleri:

408 metre uzunluğunda 35 metre yüksekliğindeki tarihi Eğri Kemer’in, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımları ile ilgili 660 No’lu  İlke Kararlarına uygun şekilde orijinal yapı taşları ve malzemelerine sadık kalınarak onarımının yapılması.

 

Mevcut Durum:

  • Beden duvarları ve harpuşta yüzeylerinde Herbisit (Bitki Öldürücü) ile otsu bitki ve küçük ağaççıkların temizlikleri yapılmıştır.
  • Zeminde jeoradar çalışmaları yapılmış, Kurul kararı ile istenilen arkeolojik kazı çalışmaları yapılmış, doğu cephesi dere tarafında merdiven basamakları ortaya çıkarılmış olup, arkeolojik bulgu rölöve çalışmaları tamamlanmıştır .
  • Kuzey ve güney cephede bulunan moloz taş duvarlarda bozuk olan kısımlarda çürütme ve moloz taş kaplama işleri, derz açma ve yeniden derz yapılması işleri tamamlanmıştır.
  • Moloz taş duvarda yapısal güçlendirme amaçlı enjeksiyon işleri tamamlanmış, kesme taş duvarlarda enjeksiyon çalışmalarına devam edilmektedir.
  • Kuzey ve güney cephe üst kısmında (harpuşta) bulunan üst kaplama ve silme taşları sökülmüş, eksik olan bölümler için yeni taşlar hazırlanmış, eski ve yeni taşlar birlikte kullanılarak yerlerine montaj işlemi tamamlanmıştır. Doğu ve batı cephesi üst kotunda K13 ve K26 nolu kemerler arasında montaj işlemi tamamlanmış, K27 ve K33 nolu kemerler arasında bu çalışmalara devam edilmektedir.
  • Kuzey ve güney cephe moloz taş ve kesme taş duvarlarda cephe temizliği çalışmaları tamamlanmış, kemer içlerinde mekanik yöntem ile kalker temizliği çalışmaları bitirilmiştir. Doğu ve batı cephesi kemer içlerinde kalker temizliklerine devam edilmektedir.
  • Su galerisi içinde bulunan moloz ve balçık temizliğinin ilk etabı yapılmış, iş sonunda son temizliği yapılacaktır.
  • Kesme taş duvarlarda yerinde olmayan veya değişmesi gereken bölümlerde taş çürütme ve yerine bosajlı yeni taş koyma çalışmaları devam etmektedir.
  • Doğu ve batı cephesi K21 ve K26 nolu kemerler arasında çelik platform iskelenin montaj çalışmaları tamamlanmıştır.