Paşaköy Atık Su Havzasına Atık Su ve Yağmursuyu Hatları

İşe Başlama Tarihi: 06 Eylül 2016

İşin Bitiş Tarihi: 23 Eylül 2020

İnşaatın Amacı:

Derelerin mevcut kesitlerinin yeniden düzenlenerek sel riskini ortadan kaldırmak; atık suların şebeke hatları ile atık su kolektörlerine iletilip, kolektörler vasıtası ile arıtma tesislerine yönlendirilmesi; atık suların dere ve yağmur suyu hatlarından ayrıştırılması; yağmur suyunun ızgaralar vasıtası ile yağmursuyu hatlarıyla derelere ulaştırılması; derelerin kontrollü olarak havzalarda toplanması.

İnşaatın Özellikleri:

İstanbul İli Asya Yakası Paşaköy Atık Su Havzasında bulunan Sancaktepe, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Maltepe İlçelerinde 15.890 metre dere ıslahı, 300-2.600 mm çapları arasında yaklaşık 33.000 metre beton/betonarme boru ile atık su ve yağmur suyu kanalı inşaatı yapılması ve bu imalatlara ait bacalar, parsel baca bağlantısı, yağmur suyu ızgara bağlantıları ve yol üst yapısı işleri yapılması.

Mevcut Durum:

Çalışmada fiziki gerçekleşme oranı yüzde 113,50'dir.

Çalışmada nakdi gerçekleşme oranı yüzde 110,93'dir.