Melen Havzası Çevre Koruma Projesi Kapsamında Müteferrik Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanal İnşaatı

Başlama Tarihi: 03 Eylül 2018

İşin Özellikleri: 80 km atık su kolektör  ve şebeke hattı (Ø300-Ø1400) ile 9.000m3/gün kapasiteli Cumayeri İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi inşa edilmesi.

Sağlayacağı Faydalar: Yapılacak ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ve kolektör hatları ile İstanbul İline içme ve kullanma suyu temin edilen Melen Barajının, havzasının ve barajı besleyen su kaynaklarının korunması ve iyileştirilmesi sağlanacaktır.

Mevcut Durum: 9.000 m3/gün kapasitede Cumayeri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında 13.460 m atık su şebeke ve kolektör hattı imalatı tamamlanmıştır.