Melen Havzası Çevre Koruma Projesi Kapsamında Müteferrik Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanal İnşaatı

Başlama Tarihi: 03 Eylül 2018

İşin Özellikleri: İş kapsamında Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Kaynaşlı ve Akçakoca’da membran prosesli ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşa edilecektir.

Sağlayacağı Faydalar: Tesislerin tamamlanması ile birlikte Melen Havzası’nın oluşabilecek atık su tehdidine karşı tamamen korunması sağlanacaktır.

Mevcut Durum: 1 adet 9.000 m3/gün ve 4 adet 2.500 m3/gün kapasiteli MBR prosesli ileri biyolojik atık su arıtma tesisi yapımı ve bahse konu atıksu arıtma tesislerinin bağlantı ve deşarj hatlarının yapımı planlanmıştır.

Gölyaka ve Çilimli İleri Biyolojik Arıtma Tesisi inşaat işlerinin %61’lik kısmı tamamlanmıştır.

Bu iş kapsamında Ø300-800 mm çapları arasında 10.255 m atık su hattı ve zemin iyileştirme yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.

Fiziki gerçekleşme % 15’tir.