Melen Havzası Atık Su ve Kolektör İnşaatı ile Cumayeri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı

Başlama Tarihi: 03 Eylül 2018

İşin Özellikleri: 72.6 km atık su kolektör ve şebeke hattı (Ø300 - Ø1400) ile 9.000 m3/gün kapasiteli Cumayeri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşa edilmesi.

Sağlayacağı Faydalar: Yapılacak ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ve kolektör hatları ile İstanbul İline içme ve kullanma suyu temin edilen Melen Barajının, havzasının ve barajı besleyen su kaynaklarının korunması ve iyileştirilmesi sağlanacaktır.

Mevcut Durum: 9.000 m3/gün kapasite de Cumayeri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında 40.586 m atık su şebeke ve kolektör hattı imalatı tamamlanmıştır.

Fiziki gerçekleşme % 55,90