Küçükçekmece Gölü Sol Sahil Atık Su Tüneli İnşaatı

Başlama Tarihi         : 27 Mart 2019

İşin Özellikleri: Küçükçekmece Gölü sol (doğu) sahilinden gelerek Küçükçekmece - Avcılar sınırındaki Küçükçekmece Atık Su Ön Arıtma Tesisine mansaplanan Küçükçekmece ve Bakırköy ilçeleri atık sularının, Ø 3000 mm çaplı 8.620 m uzunluğunda atık su tüneli vasıtasıyla Bakırköy’deki Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisine aktarılması.

Sağlayacağı Faydalar: Atık su tüneli sayesinde ön arıtma tesisine mansaplanan atık suların deplasesi ile ileri biyolojik arıtma tesisine aktarılacak, kapasitesi üzerinde çalışan Bakırköy sahil ve Küçükçekmece Gölü sol sahilindeki mevcut kolektörler rahatlayacak, havzanın atık suyu direkt sisteme alınarak Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisine ulaştırılacaktır. 

Mevcut Durum: 2500 m tünel kazı ve 1.kaplama imalatı, 120 m tünel şaftı imalatı yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.

Fiziki gerçekleşme % 23,59’dur.