Küçükçekmece Gölü Sağ Sahil Atık Su Tüneli İnşaatı

Başlama Tarihi : 15 Ağustos 2018

İşin Özellikleri: Avcılar ilçesinde 6.701 m Ø2200 mm iç çapında tünel imalatı ve 86 m tünel şaftı imalatı yapılması.

Sağlayacağı Faydalar: Küçükçekmece Gölü sağ sahilinden gelerek Küçükçekmece-Avcılar sınırındaki Küçükçekmece Atık Su Ön Arıtma Tesisi’nemansaplanan atık sular, Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ‘ne aktarılacaktır. Ambarlı Atık Su Tüneli sayesinde kapasitesi üzerinde çalışan kolektörler rahatlayacak, havzanın atık suyu direkt sisteme alınarak Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ‘ne ulaştırılacak ve daha iyi bir arıtma sağlanacaktır.

Mevcut Durum: 2.520 m tünel  kazı ve 1. kaplaması, 24,5 m 1 adet tünel şaftı kazısı, 1. ve 2. kaplaması tamamlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

Fiziki gerçekleşme %23’tür.