Kadıköy, Üsküdar İlçeleri Yağmur Suyu, Atıksu Tünel İnşaatı

Başlama Tarihi: 
 
İşin Özellikleri: Kadıköy ilçesinde 865 metre uzunluğunda Ø4200 mm çapında NATM yöntemiyle yağmur suyu tünel inşaatı ve bu tünele ait şaft ve portal yapıları imalatı, 795 metre uzunluğunda Ø1400 mm çapında mikro tünel yöntemiyle betonarme boru itme inşaatı ve betonarme boru itme inşaatına ait portal yapıları imalatı, Üsküdar ilçesinde Ø300 mm-Ø2600 mm çaplarında yaklaşık 37 km beton/betonarme/HDPE koruge borular ile atık su ve yağmur suyu kanalı inşaatı yapılması,  prefabrik menhol elemanları ile yağmur suyu kanalı imalatı ve bu imalatlara ait muayene bacaları yapımı, yağmur suyu ızgara bağlantıları yapımı, atık su parsel bağlantıları yapımı ve yol üst yapısı işleri yapılması ve prefabrik betonarme yapı elemanları ile yaklaşık 800 metre dere ıslahı işleri yapılması.
 
Sağlayacağı Faydalar: Denize ulaşan karışık atık suların ve yağmur sularının, derelerin yanlarına atık su kolektör kuşaklaması yapılarak atık su arıtma tesislerine ulaştırılması sağlanacaktır. Çalışma yapılan bölgelerde fenni bir altyapı sistemi oluşturmak ve taşkınların önüne geçmek amaçlanmaktadır.
 
Mevcut Durum:
İşin yer teslimi 21.06.2021 tarihinde yapılmıştır.
Fiziki gerçekleşme % 0,00