III. Ahmet Çeşmesi (Üsküdar) Restorasyonu

İşe Başlama Tarihi: 9 Mart 2021

 

İşin Amacı:

Üsküdar ilçesi, 466 ada 1 parselde bulunan ve İSKİ’ye ait olan ve halen faaliyetini sürdüren tarihi III. Ahmet Çeşmesi’nin (Üsküdar)  ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylanan projeler ve raporlar doğrultusunda, yapıdaki statik problemlerin, hasarların tespit edilerek giderilmesi ve faaliyetine devam ettirilmesi için restorasyon çalışmalarına başlanmıştır.

 

İşin Özellikleri:

7,80 x 7,80 m olan tarihi III. Ahmet Çeşmesi’nin (Üsküdar), Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımları ile ilgili 660 No.lu  İlke Kararlarına uygun şekilde orijinal yapı taşları ve malzemelerine sadık kalınarak onarımının yapılması.

 

Mevcut Durum:

  • Kuzey – Güney – Doğu - Batı cephelerinde olmak üzere mermer taş yüzeylerde bulunan şekerlenme (çözünme) ve yoğun kir, %5 Non - iyonik deterjan - su çözeltisi ve fırça ile mermer yüzeylerde kaba temizlik tamamlanmıştır. Boya ve yapışkan olan bölgelerde yoğunluğa göre kimyasal ve mekanik temizlik yapılmıştır.
  • Kitabelerdeki mevcut boyaların araştırma sonucunda özgün olmadığı tespit edilmiş, Kuzey –Güney – Doğu - Batı cephelerinde olmak üzere kitabelerin boya temizliğine yönelik olarak, Bilim Kurulunun da talimatları doğrultusunda kitabelerde kimyasal ve mekanik temizlik itina ile gerçekleştirilmiştir.
  • Kuzey – Güney – Doğu - Batı cephelerinde olmak üzere niteliğini kaybetmiş kısımlar çimento katkılı harç ile yapılmış derz, dolgu ve onarımlar; bisturi ile mermer yüzeylere zarar vermeden itinalı şekilde temizlenmiştir.
  • Mermer yüzeyinde bulunan kılcal ve derin çatlaklara, çatlak ilerlemesini durduracak kimyasal enjeksiyon uygulaması yapılmış, geniş çatlaklar daha sonra imitasyon harcıyla doldurularak mermer yüzeyiyle bütünleştirilmiştir.
  • Kuzey – Güney – Doğu - Batı cephelerde olmak üzere mermer yüzeylerin uygun görülen yerlerinde imitasyon uygulaması yapılmaktadır.
  • Ahşap saçakta boya raspası yapıldıktan sonra çürüyen ahşaplar tespit edilmiş ve özgün haline sadık kalınarak yenilemesi yapılmıştır. Boya raspası sonrasında özgün ahşapta oluşan kılcal çatlaklar ve muhtemel kurt yeniği yolları özgün tekniğinde macunlanmıştır. Şu anda astar uygulaması yapılmaktadır.
  • Ahşap çatı karkasının oturduğu moloz duvara serpme sıva uygulanmıştır.
  • Kurşun örtüde bozulma (kurşun akması/korozyon/deformasyon) ve çatlaklar gözlenmiştir. Kurşun kaplama söküldükten sonra ortaya çıkan ahşap çatı elemanlarında çürüme ve bozulmalar tespit edilmiştir. Tamamıyla çürümüş elemanları özgün form ve detayda yenileyerek, sağlam olan elemanlar korunmuştur.
  • Hazne içinde rutubet gözlendiği için cephe yüzeyine zarar vermemesi adına, hazne içi kaba sıva yapılması imalatlarına başlanmış olup çalışmalara devam edilmektedir.

 

Çeşmenin temiz su tesisatı yenilenerek çalışır hale getirilmiştir.