Avrupa Bölgesi Arıtma Tesisi İnşaatı (1)

Başlama Tarihi: 30 Nisan 2018

İşin Özellikleri: 120.000 m³/gün kapasiteli Terkos İçme Suyu Arıtma Tesisi, 100.000 m³/gün kapasiteli Taşoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi, Taşoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi Depo 5.000 m³, Arnavutköy Merkez Depo 5.000 m³, Çanta-Alt Depo 5.000 m³, Erguvankent-3 Depo 1.500 m³, Çanta-Alt Terfi Merkezi, Güvenlik Binaları (2 adet), Göktürk-3 Havalimanı Ø1000 mm çapında çelik boru isale hattı, Taşoluk Ø1400 mm çapında çelik boru ham su isale hattı, Taşoluk-İstanbul Havalimanı Ø1000 mm çapında çelik boru isale hattı, Terkos İçme Suyu Arıtma Tesisi-İstanbul Havalimanı Ø1400 mm çapında çelik boru isale hattı, Göktürk Röle Merkezi yapılması işi.

Sağladığı Faydalar: İstanbul Havalimanı’nın, ilk etapta 17.500 m3/gün 1-2 yıl içerisinde de 35.000 m3/gün, nihai hedefte ise 85.000 m3/gün olan içme suyu ihtiyacını karşılamak, ayrıca Arnavutköy İlçesi Tayakadın, Durusu, Boyalık, Baklalı, Yeniköy ve Karaburun yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir.

Mevcut durum: Çalışmanın % 28,57’si tamamlanmıştır.

Avcılar- Gölpanorama evleri arasında 550 m Ø100 mm çapında DF boru döşemesi tamamlanmıştır.

Taşoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi -Tayakadın  800 m Ø600 mm çapında ÇB boru döşemesi tamamlanmıştır.

Sarıyer-Zekeriyaköy Tuğcu Sk. 584 m Ø100 mm çapında DF boru döşemesi tamamlanmıştır.

Sarıyer- Balabandere. Bahçeköy Orman İşletmesi  850 m Ø100-Ø150 mm çapında DF boru döşemesi tamamlanmıştır.

Kuzey Marmara Otoyol Hizmet Binası 1.314  m Ø100 mm çapında düktil font boru döşemesi tamamlanmıştır.

Çatalca-Müteferrik 8.747 m boru döşemesi tamamlanmıştır.

Katı Atık Tesisi 456 m Ø250 mm çapında boru döşeme çalışmaları devam etmektedir.

 Arnavutköy Terkos İçmesuyu Arıtma Tesisi - Havalimanı Arası Ø1400 mm çapında çelik boru isale hattı 4.800 m boru döşemesi tamamlanmıştır.

Arnavutköy Müteferrik (Tayakadın - Türkköşe Ø100 mm çapında)  35.469 m boru döşeme çalışmalarına ara verildi.

Arnavutköy Terkos İçme Suyu Arıtma Tesisi Ø1800 mm çapında  çelik boru ham su isale hattı 1.150 m boru döşeme çalışmaları tamamlanmıştır.

Arnavutköy Merkez Depo Borulama Ø800 mm çapında çelik boru 150 m boru döşeme çalışmaları bitti.

Havalimanı – Kemerburgaz Ø1000 mm çapında çelik boru 20.984 m isale hattı, sanat yapıları merdiven işleri ve saha düzenleme işleri bitti.

 

Terkos 120.000 m3/gün İçme Suyu Arıtma Tesisi: Giriş havalandırma yapısı kaba inşaatı , ince ızgara yapısı kaba inşaatı tamamlanmıştır.

Ön ozon temas tankı kaba inşaatı tamamlanmıştır. Durultucu binası temel betonu dökülmüştür. Klor binası kolon imalatları tamamlanmıştır. İdari bina grobetonu dökülmüştür.

Trafo binası, Ozon jeneratörü ünitesi, Kimya binası ve Klor binası temel betonları dökülmüştür.

Yavaş karıştırıcı ve durultucu temel betonu dökülmüştür. Hızlı kum filtreleri kazısı, idari bina temel kazısı tamamlanmıştır. Grobeton dökülmüştür. Asansör çukuru perde betonları dökülmüştür. Son ozon temas tankı kazısı tamamlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                         Temiz su deposu ve klor temas tankı grobetonu dökülmüştür. Zemin iyileştirme ve drenaj işleri tamamlanmıştır.

Taşoluk 100.000 m3/gün İçme Suyu Arıtma Tesisi: Filtre ünitesi 2. kademe inşaatında temel betonu dökülmüştür.

Durultucu ünitesi 2. kademe temel betonu dökülmüştür.

Kazık iksa revize projeleri Su Proje Müdürlüğü’ne onay için gönderilmiştir.

Çamur Yoğunlaştırma Tankı (2. kademe) temel ve perde betonu dökülmüştür.

Çamur Yoğunlaştırma Tankı (3. kademe) kazısı tamamlanmıştır.

Arnavutköy Merkez 5.000 m3 Depo: Betonarme imalatlar tamamlanmıştır.

Dış ve iç izolasyon tamamlanmıştır.

Taşoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi 5.000 m3 Depo: Heyelan nedeniyle kazı durduruldu. Zemin emniyeti alındıktan sonra depo kazısına devam edilecek.

Zemin hareketini gözlemlemek için İnklonometre ölçümleri ve Harita Müdürlüğünce yapılan mevcut kazıkların deformasyon ölçümleri tamamlanmıştır. Heyelan nedeniyle yıkılan ihata duvarının betonarme imalatı tamamlanmıştır.

Çanta Alt Depo  5.000 m3: Depo ve manevra odası betonarme imalatları, dış ve iç izolasyon tamamlanmıştır.

 Çilingoz Dere Köprüsü ve Yol İnşaatı: Mevcut köprü beton kırımı ve moloz nakli tamamlanmıştır. 36 adet fore kazık çakılmış, kazık imalatı bitirilmiştir.

Çilingozdere Barajı memba ve mansap şevinde 60 m boyunca riprap dolgu yapılmıştır. Çilingoz yol ve köprü projesi kapsamında; istinat duvarlarının radye betonu dökülmüştür.

Çanta Alt Terfi Merkezi: Terfi merkezi temel betonu dökülmüştür. Pompa çukurları ve kablo kanallarının betonu dökülmüştür. Terfi merkezi perde ve döşeme betonu dökülmüştür.