Avrupa 2.Bölge 3.Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmur Suyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı

Başlama Tarihi: 20 Haziran 2018

İşin Özellikleri: Avcılar, Başakşehir ilçelerinde 300-1200 mm çapları arasında toplam 69.860 m atık su imalatı yapılması.

Sağlayacağı Faydalar: Avrupa Yakasında Avcılar ve Başakşehir ilçelerinde atık su kanalı olmayan ve mevcut atık su kanalları yetersiz veya sorunlu olan bölgelerde atık su hatları yapılarak yeni yapılan atık su kanalları ile atık suların ileri biyolojik arıtma tesislerine ulaştırılması ve yağmur suyu imalatları ile su baskınlarının önüne geçilmesi sağlanmaktadır.

Mevcut Durum:

●Avcılar  İlçesi’nde toplamda 33.617,55  m atık su kanal hattı, 1.057,00 m yağmur suyu kanalı ve 3.418,00 m dere ıslahı imalatları yapılmıştır.

●Başakşehir  İlçesi’nde toplamda 4.932,86 m atık su kanal hattı, 1169,21 m yağmur suyu kanalı, 1784 m dere ıslahı, 120 m yatay delgi imalatları yapılmıştır.