Avrupa 2. Bölge 2. Kısım Tünel İnşaatı

Başlama Tarihi: 15 Ağustos 2018

İşin Özellikleri: Avcılar ilçesinde 6.701 m Ø2200 mm çapında tünel imalatı ve 86 m tünel şaftı imalatı yapılması.

Sağlayacağı Faydalar:  Küçükçekmece Gölü sağ sahilinden gelerek Küçükçekmece-Avcılar sınırındaki Küçükçekmece Atık Su Ön Arıtma Tesisi’ne mansaplanan atık sular, Ambarlı İleri

Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ne aktarılacaktır. Ambarlı Atık Su Tüneli’nin 2022 yılının ilk yarısında tamamlanarak işletmeye alınması planlanmaktadır. Ambarlı Atık Su Tüneli sayesinde kapasitesi üzerinde çalışan kolektörler rahatlayacak, havzanın atık suyu direkt sisteme alınarak Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ne ulaştırılacaktır. 

Mevcut Durum:

 Avcılar İlçesi’nde Ambarlı - Küçükçekmece Ø2200 mm iç çapında tünel imalatında (1. Kaplama / T1 - T2 Şaftları Arası) 880 m yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.

Avcılar İlçesi’nde tünel şaftı imalatlarında 24 m (1. Kaplama / T1A, T1, T2, T3, T4, T5 Şaftları)  ve 24 m tünel şaftı imalatlarında (2. Kaplama / T1A, T1, T2, T3, T4, T5 Şaftları) yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.