Avrupa 2.Bölge 2.Kısım Müteferrik Atık Su Kanalı, Yağmur Suyu Kanalı ve Boru İtme İnşaatı

Başlama Tarihi: 25 Mart 2019

İşin Özellikleri: Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ilçeleri muhtelif mahallelerde, 198.781 m şebeke, 8.912 m kolektör 7.553 m CTP/PE ve 15.700 m teknolojik işlerin imalatı olmak üzere toplam 230.946 m kanalizasyon ve yağmur suyu hattının yapılması.

Sağlayacağı Faydalar: Silivri, Çatalca, Büyükçemece ilçeleri muhtelif mahalle, cadde ve sokaklarda atık su, yağmur suyu hatlarının bulunmadığı kısımlarda çevre ve insan sağlığı gözetilerek, foseptik kullanımını bitirmek için biyolojik arıtma tesislerine yapılan şebeke ve kolektör hatlar ile atık suların ulaştırılması ve arıtılması, yağışlı havalarda su baskınlarını önlemek amacıyla bölgenin ayrık sistemde çalışması sağlanacaktır.

Mevcut Durum:

Büyükçekmece İlçesi’nde toplamda 12.888 m atık su hattı, ve 715 metre yağmur suyu hattı kanal yapılmıştır.

Silivri İlçesi’nde toplamda 64.846 m atık su hattı, 4.647 m yağmur suyu kanalı,

Silivri İlçesi’nde toplamda 450 m dere ıslahı yapılmıştır.

Çatalca İlçesi’nde toplamda 1.933 m atık su hattı, 57,59 m yağmur suyu kanalı döşenmiştir. 

Beşiktaş İlçesi’nde toplamda 183 m atık su hattı, 1.168 m yağmur suyu kanalı tamamlanmıştır.