Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece İlçeleri Atık Su ve Yağmur Suyu Hatları

Başlama Tarihi: 25 Mart 2019

İşin Özellikleri: Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece ilçelerinin muhtelif mahallelerinde, 198.781 m şebeke, 8.912 m kolektör 7.553 m CTP/PE ve 15.700 m teknolojik işlerin imalatı olmak üzere toplam 230.946 m atık su ve yağmur suyu hattı ve bunlara bağlı parsel, ızgara ve bağlantılarının yapılması.

Sağlayacağı Faydalar: Silivri, Çatalca ve Büyükçemece ilçelerinin muhtelif mahallelerinde muhtelif cadde ve sokaklarında atık su ve yağmur suyu hatlarının bulunmadığı kısımlarda çevre ve insan sağlığı gözetilerek foseptik kullanımını bitirmek ve karışık sistem çalışan hatların ayrıştırılarak atık suların biyolojik arıtma tesislerine yapılan şebeke ve kolektör hatları ile ulaştırılması ve arıtılması ve yağışlı havalarda su baskınlarını önlemek amacıyla bölgedeki derelerin ıslahlarının yapılması sağlanacaktır.

Mevcut Durum:

Büyükçekmece İlçesi’nde toplamda 15.326 m atıksu hattı, ve 2.210 m yağmursuyu hattı kanal yapılmıştır.

Silivri İlçesi’nde toplamda 87.194 m atıksu hattı, 4.277 m yağmursuyu hattı ve 2.094 m dere ıslahı yapılmıştır.

Çatalca İlçesi’nde toplamda 1.933 m atıksu hattı ve 58 m yağmursuyu hattı döşenmiştir. 

Beşiktaş İlçesi’nde toplamda 203 m atıksu hattı, 2.108 m yağmursuyu hattı tamamlanmıştır.

Şişli İlçesi’nde toplamda 15 m atıksu hattı, 176 m yağmursuyu hattı yapılmıştır.

Eyüp İlçesi’nde toplamda 370 m yağmursuyu hattı yapılmıştır.

Fiziki gerçekleşmesi %60’tır.