Avrupa 2. Bölge 1. Kısım Tünel İnşaatı

Başlama Tarihi : 27 Mart 2019

İşin Özellikleri: Küçükçekmece Gölü sol (doğu) sahilinden gelerek Küçükçekmece-Avcılar sınırındaki Küçükçekmece Atık Su Ön Arıtma Tesisi’ne mansaplanan Küçükçekmece ve Bakırköy ilçeleri atık sularının, Ø3000 mm çaplı 8.620 metre uzunluğunda atık su tüneli vasıtasıyla Bakırköy’deki Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ne aktarılması.

Sağlayacağı Faydalar: Atık su tüneli sayesinde ön arıtma tesisine mansaplanan atık suların deplasesi ile ileri biyolojik arıtma tesisine aktarılacak,  kapasitesi üzerinde çalışan Bakırköy sahil ve Küçükçekmece Gölü sol sahilindeki mevcut kolektörler rahatlayacak, havzanın atık suyu direkt sisteme alınarak Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ne ulaştırılacaktır. 

Mevcut Durum:

Uygulama projeleri hazırlanmaktadır.

Bakırköy-Küçükçekmece İlçesi Ø1200-Ø3000 mm çapları arasında, toplamda 8.620 m tünel uygulamasında 1.Kazı kaplama imalatında, 120 m tünel şaftı imalatı yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.