Avrupa 2. Bölge 1. Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmur Suyu Kanalı Ve Dere Islahı

İşe Başlama Tarihi: 27.09.2016

İnşaatın Amacı:

İstanbul ili Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Çatalca İlçelerinde toplam 82 km boru döşenmesi

İnşaatın Özellikleri:

İstanbul İli Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece İlçelerinde Ø300-Ø2800 mm çapları arasında beton/betonarme boru ile 77.420 metre, 300 metre yönlendirilebilir yatay delgi (HDD) metodu ile HDPE boru döşenmesİ ve Ø300-Ø600 mm çapları arasında CTP boru ile 4.250 metre olmak üzere toplam 81.970 metre atıksu ve yağmursuyu kanalı inşaatı yapılması ve bu imalatlara ait bacalar, bağlantılar ve yol üst yapısı işleri yapılması İle Beylikdüzü İlçesi Gürpınar Deresi, Büyükçekmece İlçesi Kemerdere ve Serinpınar derelerinin ıslahının yapılması.;

Mevcut Durum:

●Büyükçekmece İlçesi’nde toplamda 23.941,80 m atık su hattı, 1.780 m yağmur suyu kanalı, 1.300 m dere ıslahı,

●Beylikdüzü İlçesi’nde toplamda  2.350 m atık su hattı

●Avcılar İlçesi’nde toplamda 4.378 m atık su hattı

●Esenyurt İlçesi’nde toplamda 3.090 m atık su hattı,  413,50 m yağmur suyu kanalı, 

●Çatalca İlçesi’nde toplamda 5.340 m atık su kanalı döşenmiştir.