Asya Bölgesi 9.Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmur Suyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı

Başlama Tarihi: 21 Haziran 2021

 

İşin Özellikleri: Kadıköy ilçesinde 865 metre uzunluğunda 4200 mm çapında NATM yöntemiyle yağmur suyu tünel inşaatı ve bu tünele ait şaft ve portal yapıları imalatı, 795 metre uzunluğunda 1400 mm çapında mikro tünel yöntemiyle betonarme boru itme inşaatı ve betonarme boru itme inşaatına ait portal yapıları imalatı,

Üsküdar ilçesinde 300 - 2600 mm çaplarında yaklaşık 37 km beton/betonarme/HDPE koruge borular ile atık su ve yağmur suyu kanalı inşaatı yapılması, prefabrik menhol elemanları ile yağmur suyu kanalı imalatı ve bu imalatlara ait muayene bacaları yapımı, yağmur suyu ızgara bağlantıları yapımı, atık su parsel bağlantıları yapımı ve yol üst yapısı işleri yapılması ve prefabrik betonarme yapı elemanları ile yaklaşık 800 metre dere ıslahı işleri yapılması planlanmıştır.

 

Sağlayacağı Faydalar: Acıbadem Mahallesi, Onur Sokak ve Fatih Sokaktan geçecek olan 865 metre uzunluğunda 4200 mm çapında yağmursuyu tüneli ile 795 metre uzunluğunda 1400 mm çapında atıksu kolektörü tesis edilecektir.

Yapılacak olan bu yağmursuyu tüneli ve atıksu kolektörü ile Koşuyolu Mahallesi Dinlenç Caddesi, Alidede Sokak ve Muhittin Üstündağ Caddesinde yaşanan su baskınları engellenecektir.

Kadıköy ilçesi D-100 karayoluna bağlayan Fatih Sokak ve Onur Sokakta tesis edilecek olan atık su kolektörü ile Tepe Nautilus AVM’nin bulunduğu bölgede evsafını yitirmiş, kapasite bakımından yetersiz ve karışık sistem kanalizasyon sistemi ayrık hale getirilerek ciddi rahatsız edici atık su kokusu ortadan kaldırılarak yağışlı havalardaki su baskınları engellenecektir.

Atık sular Kadıköy Atıksu Arıtma Tesisine, yağmur suları ise İstanbul Boğazına ulaşacaktır.

Üsküdar ilçesinde 300 - 2600 mm çapları arasında yaklaşık 33 km atık su ve yağmur suyu hattı tesis edilerek, evsafını yitirmiş, kapasite bakımından yetersiz, karışık sistem kanalizasyon hatları ayrık hale getirilecektir.

Ayrıca Bekardere’nin ıslahsız vaziyette olan yaklaşık 800 km’lik kısmı da ıslah edilecektir.

Yapılacak olan bu atık su, yağmur suyu hatları ile dere ıslahı sayesinde atık su ve yağmur suyu baskınları engellenecek, atık sular Üsküdar Atıksu Arıtma Tesisine, yağmur suları İstanbul Boğazına iletilecektir.

Mevcut Durum: İşin yer teslimi 21.06.2021 tarihinde yapılmıştır.

Fiziki gerçekleşme % 1,7