Çavuşdere-Bülbüldere Yağmur Suyu Tüneli İnşaatı

Başlama Tarihi: 04 Mayıs 2018

İşin Özellikleri: Üsküdar İlçesi’nde 350 m dere ıslahı, 598 m atık su NATM tüneli, 1.729 m yağmur suyu tüneli, 13.469 m atık su hattı ve 11.532 m yağmur suyu hattı kanal inşaatı yapılması.

Sağlayacağı Faydalar: Toplam uzunluğu 13.649 m atık su kolektörü ve şebekesi, 11.532 m yağmur suyu hattı ile 2.000 m ızgara inşa edilerek, atık su ve yağmur sularının aynı kanal içerisinde akması ve sorunlara sebep olması engellenecektir. Bölgede gerçekleştirilecek projeyle, olası taşkınların önlenmesine yönelik toplam uzunluğu 1.729 m olarak inşa edilecek Çavuşdere ve Bülbüldere Yağmur Suyu Tünelleri ile Üsküdar’ın üst bölgelerinde yoğunlaşan yağmur suyu akışı yerin altından sahile taşınarak Boğaz’a kavuşturulacaktır. Proje kapsamında Hakimiyeti Milliye, Selmanı Pak, Çavuşdere, Dr. Fahri Atabey Caddelerinde ve Murat Reis, Zeynep Kamil, Validei Atik, Aziz Mahmut Hüdai, Ahmediye, Mimar Sinan, Selamiali mahallelerinde, son yıllardaki iklim değişikliklerinden kaynaklı olarak meydana gelen afet derecesindeki yoğun yağışların neden olduğu su baskınlarının önüne geçilecektir.

Mevcut Durum: Üsküdar İlçesi’nde toplamda 6.788 m atık su hattı, 5.800 m yağmur suyu kanalı ve 1.729 m yağmur suyu tünel imalatı tamamlanmıştır. 

Fiziki gerçekleşme % 96.90'dır.