Asya Bölgesi 4.Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmur Suyu Kanalı Ve Tünel İnşaatı

Başlama Tarihi: 04 Ekim 2016

İşin Özellikleri: Asya Bölgesi'nde Kurbağalıdere Göztepe Köprüsü 650 m dere geçişi, 600 m boru itme ve 6.960 m atık su şebeke ve kolektör yapılması.

Sağlayacağı Faydalar: Kadıköy Havzası’nda bulunan yerleşim yerlerinde fenni olmayan atık su toplama hatlarının rehabilitasyonu yapılıp, toplayıcı hatlar ve şebekeler ile atık sular arıtma tesislerine aktarılarak su havzalarının ve Marmara Denizi’nin kirlenmesi önlenecektir.                    

Mevcut  Durum:

● Kurbağalıdere Havzası’nda toplamda; 2.095 m atık su hattı, 947  m yağmur suyu kanalı, 853 m dere ıslahı, ve 14.794 m 100 cm çapında ebadında kazık imalatı, 431 m boru itme inşaatı, yapılmıştır.