İSKİ Etik Komisyonu

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29. Maddesi gereği, İdaremizde etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere Genel Müdürlük Makamının 28/04/2015 tarih ve 217602 sayılı onayı ile “Etik Komisyonu” oluşturulmuştur.

Etik Komisyonunun çalışmasına ilişkin diğer hususlar İSKİ Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Yönergesinde belirlenmiştir.


KOMİSYON ASİL ÜYELER

Başkan: 
Dr. Şafak BAŞA                  
Genel Müdür Yardımcısı
e-mail: safakbasa@iski.istanbul


Üye:
Neşe ÖZGÜN           
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı  
e-mail: nozgun@iski.gov.tr

Üye: 
İbrahim DÜZOĞLU          
İç Denetim Birimi Başkanı                            
e-mail:  iduzoglu@iski.gov.tr


Üye: 
Av. Nuhan GÖKTÜRK            
1. Hukuk Müşaviri                                         
e-mail: ngokturk@iski.gov.tr

Üye: 
Murat YILDIZ            
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı                
e-mail: muratyildiz@iski.gov.tr

 

KOMİSYON YEDEK ÜYELER


Başkan: 
Cafer SEZGİN
Genel Müdür Yardımcısı
e-mail: csezgin@iski.gov.tr 

Üye: 
Zeki GÜNGÖR                  
Su Arıtma Dairesi Başkanı                             
e-mail: zgungor@iski.istanbul

Üye: 
Abdullah YÜCEL                 
Ticaret İşleri Dairesi Başkanı                       
e-mail: AYUCEL@iski.gov.tr