İHALELER

İhale Konusu Çelik Çekme Boru ve Çelik Çekme Dirsel Alımı (İKN:2019/688642) (e-eksiltme)
İhale Tarihi 30.1.2020
İhale Saati 10:00
İlgili Telefon 0 212 301 11 26
İlgili Fax
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer İSKİ Genel Müdürlüğü
Niteliği ve Miktarı 30 Kalem Malzeme
İşin Yapılacağı Yer Avrupa Su İsale Şb. Md. 1. Bölge Kağıthane ve 2. Bölge Bahçelievler İşyeri Sahaları
Teslim Süresi 120 Takvim günü
İhale Dökuman Bedeli 0
İhale Durumu Devam ediyor