İHALELER

İhale Konusu Atıksu Arıtma Tesisleri Çevre Yönetimi Hizmeti(İKN:494260)(E-İhale)
İhale Tarihi 9.12.2019
İhale Saati 10:00
İlgili Telefon
İlgili Fax
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer İSKİ
Niteliği ve Miktarı 2 Kalemden oluşan Çevre Yönetimi Hizmeti
İşin Yapılacağı Yer Teknik şartnamenin ekinde yer alan EK-A ve EK-B deki mahal listesinde belirtilen yerler
Teslim Süresi 12ay
İhale Dökuman Bedeli 0
İhale Durumu Devam ediyor