İHALELER

İhale Konusu Tümleşik Ağ Güvenliği Donanm Temini ve Mevcut Sistemin Lisans Aboneliği Alımı (İKN:2020/289633) (E-İHALE VE E-EKSİLTME)
İhale Tarihi 17.7.2020
İhale Saati 10:00
İlgili Telefon 0 212 301 11 21
İlgili Fax
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer İSKİ Genel Müdürlüğü
Niteliği ve Miktarı 5 Kalem
İşin Yapılacağı Yer İSKİ Donanım Şube Müdürlüğü
Teslim Süresi 100 Takvim Günü
İhale Dökuman Bedeli 0
İhale Durumu Devam ediyor