İHALELER

İhale Konusu Düşey Milli Dik Türbin Tip Pompa, OG Elektrik Motoru ve Soft Starterli Yol Verme Panosu Alımı (İKN:2021/161666) (E-İhale ve E-Eksiltme)
İhale Tarihi 28.4.2021
İhale Saati 10:00
İlgili Telefon 0 212 301 11 27
İlgili Fax
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer İSKİ Genel Müdürlüğü
Niteliği ve Miktarı 3 Kalem Mal Alımı
İşin Yapılacağı Yer İSKİ B.Çekmece Su Arıtma Şube Müdürlüğü
Teslim Süresi 240 Takvim Günü
İhale Dökuman Bedeli 0
İhale Durumu Devam ediyor